ไม่เอาสังฆราชลับ !

 

เครือข่ายปกป้องพระธรรมร่วมด้วยช่วยกัน

ยืน สปท. ต่อต้านสังฆราชจากวัดปากน้ำ

 

 

 

 

 

"เครือข่ายปกป้องพระธรรมฯ" ยื่น สปท. ค้านตั้ง "สมเด็จฯช่วง" เป็นพระสังฆราชองค์ใหม่ เหตุมีพระพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม

 

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 มกราคม 2559 ตัวแทนเครือข่ายปกป้องพระธรรมวินัยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่าย อาทิ เครือข่ายจรรโลพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธบริษัทสี่ดำรงธรรม, เครือข่ายนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่เอาลัทธิธรรมกาย ยื่นหนังต่อ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ผ่านนางวลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสปท. คนที่สอง เพื่อให้นำความยื่นไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรณีที่เครือข่ายฯขอคัดค้านการแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่

 

เนื่องจากเห็นว่าการเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมที่ไม่ยอมเปิดเผยต่อสาธารณะนั้นมีประเด็นน่าสงสัย เคลือบแคลง และส่อว่าไม่โปร่งใส รวมถึงไม่เป็นที่ยอมรับของหมู่ประชาชน เพราะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) นั้นขาดคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช เพราะมีพระพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่ อาทิ ในปี 2542 ที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ได้เปลี่ยนแปลงพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวรหรือไม่ จากพระบัญชาที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ให้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสึก กลายเป็นพระดำริที่ไม่มีผลทางกฎหมาย

 

ต่อมา เมื่อกรณีดังกล่าวถูกทักท้วงพบว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ในฐานะประธานที่ประชุม สั่งไม่ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา เท่ากับว่าเป็นการช่วยเหลือเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหรือไม่ นอกจากนั้นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ยังเป็นผู้สะสมรถหรู ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอำนาจฐานันดรทางสังคม ในลักษณะของฆราวาสผู้มีฐานะมั่งคั่งมากกว่าบรรพชิตต้นแบบของสมณะทั้งหลาย เป็นต้น

ทางด้านวลัยรัตน์ กล่าวว่า ตนจะรับไปให้ประธานสปท. พิจารณาต่อไป ซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่เครือข่ายปกป้องพระธรรมวินัยฯ ทำนั้นถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง

 

 

 

 

ที่มา : เนชั่น  : 20 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264