วัดไม่รู้ เป็นเรื่องของอู่รถ !

 

ฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำแถลงเรื่องรถโบราณ

ผิด-ถูกอย่างไร ไปไล่เบี้ยเอาเองก็แล้วกัน

 

 

 

 

 

ฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำฯ แจงที่มารถเบนซ์โบราณ


จากกรณีที่กลุ่มคัดค้านการเสนอชื่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ยื่นหนังสือให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดำเนินการตีความมาตรา 7 หมวดสมเด็จพระสังฆราช ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 ว่า การเสนอชื่อของมหาเถรสมาคม (มส.) ดำเนินการผิดขั้นตอนหรือไม่นั้น วันนี้ (20 ม.ค.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 2/2559 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานการประชุม ซึ่ง ดร.กนก แสนประเสริฐ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังการประชุม มส. ว่า มส.ไม่ได้หารือเรื่องดังกล่าว แต่ พศ. ขอยืนยันว่า มาตรา 7 ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 เขียนไว้ชัดเจนว่า พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้น ทูลเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

ดร.กนก กล่าวต่อไปว่า มส. ได้ยึดข้อกฎหมาย ดำเนินการเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช โดยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้ว ที่คณะสงฆ์จะต้องพิจารณาโดยรอบคอบ ถึงความอาวุโสโดยสมณศักดิ์ และปฏิบัติหน้าที่ได้ ส่วนการตีความก็เป็นเรื่องของนักกฎหมายซึ่งอาจจะตีความไปอีกแบบหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตนเชื่อว่า รัฐบาลมีนักกฎหมายที่เข้มแข็งและเข้าใจเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว โดย พศ.และคณะสงฆ์ ได้พิจารณาและส่งต่อเรื่องดังกล่าวให้แก่รัฐบาลตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างถูกต้องและสิ้นสุดกระบวนการทางคณะสงฆ์แล้ว หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาโดยรอบคอบจาก พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ จารีตประเพณีต่างๆ และข้อมูลประกอบอื่นๆต่อไป

"ผมขอบอกชาวพุทธให้สบายใจได้ว่า การที่ มส.ได้นำเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ตามมาตรา 7 ในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ ดำเนินการอย่างถูกต้องทุกประการตามกฎหมาย ที่สำคัญธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาการเสนอตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หรือพระสังฆราชก็ต้องให้คณะสงฆ์เป็นผู้พิจารณา โดยเริ่มที่ มส. ส่วน พศ.เป็นฝ่ายเลขาธิการ มส. ก็ทำเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนทางกฎหมาย ส่วนที่รัฐบาลให้ พศ. รวบรวมข้อขัดแย้งต่างๆ เสนอไปยังรัฐบาล ขณะนี้กำลังดำเนินการรวบรวมอยู่มีหลายประเด็นหลายกลุ่ม เช่น การคัดค้านสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เป็นต้น โดย พศ.จะเร่งเสนอรัฐบาลโดยเร็วที่สุด" รอง ผอ.พศ. กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ตรวจรถโบราณในพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ หากมีปัญหาในทางกฎหมาย จะมีผลต้องส่งมติ มส. จากรัฐบาลกลับมาให้ มส. ทบทวน หรือไม่

ดร.กนก กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว ถือเป็นเรื่องอนาคต หากมีปัญหาในแง่กฎหมายเกี่ยวกับรถดังกล่าว มส. ก็จะเป็นผู้พิจารณาเอง

ด้าน นายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร คณะทำงานฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำภาษีเจริญ กล่าวถึงกรณีรถเบนซ์โบราณที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำภาษีเจริญ ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของดีเอสไอ ว่า กระบวนการนำเข้ารถนั้นไม่ใช่เรื่องของวัด เป็นเรื่องของอู่ที่ซ่อม ซึ่งทางผู้บริจาคได้จ้างเหมาให้อู่รถเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ทั้งโครงรถ เครื่องยนต์ อะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนั้น การนำชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์เข้ามาเป็นเรื่องของอู่รถ โดยผู้บริจาคได้เสียภาษีศุลกากร และภาษีสรรพามิตอย่างถูกต้อง จึงได้นำไปจดทะเบียน โดยผู้บริจาคประสงค์ที่จะจดทะเบียนในชื่อของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ให้เป็นผู้ครอบครอง เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นกระบวนการ จึงนำมาถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อนำไปจัดแสดงยังพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำภาษีเจริญ โดยไม่ได้นำมาใช้งาน ส่วนกรณีที่มีการระบุว่า ไม่ได้เสียภาษีอย่างถูกต้องนั้น เรื่องนี้ สามารถไปตรวจสอบได้ที่กรมการขนส่งทางบก หากเสียภาษีไม่ถูกต้องไม่ว่าขั้นตอนไหนก็ตาม จะไม่สามารถจดทะเบียนได้ ซึ่งตอนนี้ทางอู่รถ และผู้ที่นำเข้าได้ให้การกับทางดีเอสไอไว้แล้ว พร้อมทั้งส่งเอกสารชี้แจงว่านำเข้าและเสียภาษีอย่างไร

"การจดทะเบียนนั้น ทางวัดได้มีการเปลี่ยนทะเบียน 1 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกเป็นเลขทะเบียน ขม 99 ต่อมาเปลี่ยนเลขทะเบียนเป็น งค 1560 โดยรถที่นำจดทะเบียนได้นั้น จะต้องเป็นรถที่สามารถใช้งานได้ ส่วนรถอีก 2 คันภายในพิพิธภัณฑ์นั้น เป็นชื่อของผู้ถวายไม่ใช่ชื่อของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และผู้ถวายมีความประสงค์ให้นำจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของวัด" นายศุภภัทร์พจน์กล่าว

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 21 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264