ถั่วต้ม !

 

 

พุทธะอิสระ "ยอมรับ" จอมพล ป.

ชาติต้องมาก่อน ตัวบุคคลมาที่หลัง

เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย !

 

 

หวังว่า ถ้าจอมพล ป. เสนอ "สมเด็จช่วง" เป็นสังฆราช ท่านพระโพธิสัตว์จะออกมาสรรเสริญการตัดสินใจของท่านผู้นำจาก..ทหารเสือราชินี เหมือนในวันนี้ นะครับท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊คพุทธะอิสระ  : 17 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264