ดึงดีเอสไอสกัดสมเด็จช่วง !

 

 

ไพบูลย์ร้องตรวจสอบรถหรู

ถ้าพบว่าผิดก็ติดตัน ไปไม่ถึงดวงดาวแน่นอน !

 

 

  

 

หลวงพ่อช่วงจะตกรถเข้าวังหรือไม่ ?

 

 

 

 

จี้ดีเอสไอเร่งรัดคดีรถหรู เคลียร์ข้อครหาเสียก่อน

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2559 นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงการเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ถึงขั้นตอนในการดำเนินการว่า เป็นการนำเสนอที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากการนำเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้น เป็นการใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เป็นครั้งแรก ที่มีการกำหนดไว้ว่าในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือ สำนักพระพุทธศาสนากับมหาเถรสมาคม ไปประชุมกันเอง เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2559 ที่ผ่านมา ว่าจะเสนอสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ซึ่งถือว่ามีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงที่สุด ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ และในวันที่ 11 ม.ค. ก็มารับรองมติ เสร็จแล้วได้เสนอไปยังนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการทำผิดขั้นตอน ดังนั้น เรื่องนี้ เมื่อมีปัญหาที่กฎหมายเขียนไว้อย่าง แต่ไปทำอีกอย่าง จึงอยู่ในอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะวินิจฉัย ตนจะไปยื่นหนังสือภายในสัปดาห์หน้า เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่า ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับมหาเถรสมาคม ดำเนินการเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วงวรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ โดยผิดขั้นตอน จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

 

เมื่อถามว่า หากผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยแล้วให้ดำเนินการต่อ

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ก็ต้องถามว่าท่านยังปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ เมื่อท่านยังมีข้อครหาคดีค้างคาอยู่ ดังนั้น ท่านจะต้องเคลียร์ตัวเองก่อน ถ้าเคลียร์ทุกกระบวนความ ไม่มีข้อด่างพร้อยใดๆ ก็ต้องแต่งตั้งท่านอยู่แล้ว แต่ถ้าไปไปทำผิดกฎหมายจริงๆ ก็เข้าไปสู่ข้อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในความเห็นของตนมี 3 ประการ ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้คือ 1.อาพาธ หรือ ป่วย 2.สละไม่รับตำแหน่ง ไม่ประสงค์ปฏิบัติหน้าที่ และ 3.มีคดีความ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีตำหนิชัดเจนว่าทำผิดจริงๆ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ต้องเข้าสู่วรรค 2 ของมาตรา 7 ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

ถึงได้บอกว่าให้ชะลอก่อน แล้วทำเรื่องที่ถูกข้อครหาให้ชัดเจน ถ้าท่านไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวอะไร ไม่ผิดก็สง่างาม แต่ถ้าผิดก็ไม่สมควรจะรับตำแหน่ง เพราะตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นตำแหน่งสูงสุดทางจิตวิญญาณ ด้วยต้องมีวัตรปฏิบัติเป็นไปตามพระธรรมวินัยที่งดงาม และเคร่งครัดต้องไม่มีจุดด่างพร้อย ถ้าท่านมีตำหนิจริงๆ เชื่อว่าท่านจะเข้าใจถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าขั้นตอนไม่ถูก ก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ ถือว่าที่ทำไปเป็นโมฆะนายไพบูลย์กล่าว

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า วันจันทร์ ที่ 18 ม.ค. นี้ ตนจะไปยื่นเรื่องกับดีเอสไอ เพื่อให้เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบคดีรถหรู เพราะการที่มีข้อครหาเป็นราชประเพณีว่า การเสนอนามหรือชื่อ เพื่อขอสถาปนาหรือแต่งตั้ง ถ้ามีปัญหาคดีความค้างคาหรือมีเรื่องเกี่ยวกับความด่างพร้อยใดๆ ทั้งสิ้น จะเสนอไม่ได้ ผู้ที่จะนำชื่อขึ้นทูลเกล้า ก็ไม่สมควรทำให้เป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท

 

 

ที่มา : เดลินิวส์  : 16 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264