ปัดสวะ !

 

 

สำนักพุทธบอกพ้นหน้าบ้านแล้ว

มีอะไรให้ไปถามรัฐบาล ?

 

 

 

 

 

 

 

พศ. โบ้ยให้ไปถามรัฐบาล ผิดขั้นตอนตั้งสังฆราชหรือไม่

 

นายชยพล พงษ์สีดา รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า เวลานี้ทางสำนักพระพุทธศาสนา ได้ส่งรายชื่อที่เป็นมติของมหาเถรสมาคมที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้ว ส่วนเรื่องของความถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่นั้น รัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณา อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล ได้ฟันธงว่า ต้องเริ่มจากมหาเถรสมาคมก่อน

เนื่องจากสมัยก่อนไม่ได้กำหนดอะไรไว้ เราใช้ธรรมเนียมปฏิบัติว่า พระมหากษัตริย์เป็นผู้สถาปนาองค์สมเด็จพระสังฆราช แต่ฉบับใหม่เพิ่มว่า นายกฯเป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ตามความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ไม่เคยมีเริ่มจากฝ่ายรัฐบาลหรือบ้านเมืองก่อนเลย เพราะฉะนั้น ในการกำหนดตรงนี้ ประเด็นกฎหมายถ้ามีความเห็นไม่ตรงกัน เราจะยึดอะไร ต้องยึดธรรมเนียมปฏิบัติ เพราะฝ่ายรัฐบาล ท่านวิษณุเป็นคนออกมาชี้แจงเองว่า ต้องเริ่มที่มหาเถรสมาคมก่อน แล้วคณะสงฆ์ ธรรมเนียมปฏิบัติก็เริ่มจากมหาเถรสมาคมก่อนแล้ว เราก็รอฟังรัฐบาลว่าจะมีความเห็นขัดแย้งหรือไม่ นายชยพล กล่าว

นายชยพล กล่าวว่า เมื่อมีความเห็นของนักกฎหมายต่างกันเห็นไม่เหมือนกัน เราก็ต้องฟังรัฐบาล และดูธรรมเนียมปฏิบัติว่า สมัยก่อนทำกันอย่างไร ทางสำนักพระพุทธศาสนาจะไม่สู้ประเด็นตรงนี้ ถ้าเขาร้อง เขาก็ต้องร้องรัฐบาล ถ้ารัฐบาลบอกว่าผิดขั้นตอน รัฐบาลก็ต้องทำให้ถูกขั้นตอน แต่ถ้าถามว่า ทำไมเราถึงเริ่มที่มหาเถรสมาคม เพราะถ้อยคำๆ ว่า นายกฯเป็นผู้ทูลเกล้าฯโดยความเห็นจากมหาเถรสมาคม เราตีความว่าเป็นการเริ่มจากมหาเถรสมาคม ที่เห็นชอบเรียบร้อยส่งไปให้นายกฯ และนายกฯทูลเกล้าฯ เราอ้างอิงตัวกฎหมายและอ้างอิงธรรมเนียมปฏิบัติด้วย ที่ผ่านมาเคยเป็นอย่างนี้ แต่ถ้ามีนักกฎหมายแย้ง ก็ต้องไปแย้งกับรัฐบาล ถ้ารัฐบาลฟันธงว่าผิด ต้องเริ่มจากรัฐบาลๆ ก็ส่งรายชื่อมา เราก็พร้อมปฏิบัติตาม แต่ถ้ารัฐบาลฟันธงว่าขั้นตอนถูกต้องแล้ว เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตอบกับฝ่ายที่โต้แย้ง

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์  : 16 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264