เผยมือชงตั้งสังฆราช !

 

 

สมเด็จอัมพรเป็นประธานประชุมลับ

สมเด็จจุณฑ์เป็นผู้เสนอชื่อสมเด็จช่วง

ที่เหลือไม่มีใครกล้าคัดค้าน !

 

 

อา..นี่ไง หลักฐานที่ทางเจ้าคุณประสารและท่านรองวิษณุ "ยืนยันพันเปอร์เซ็นต์" ว่าพระสงฆ์ทั้ง 2 นิกาย สมัครสมานกลมเกลียว "เป็นหนึ่งเดียวกัน" ไม่มีใครแตกแยกแม้แต่พระหน่อเดียว เพราะคงรู้ข้อมูล "ลับ" ก่อนหน้าแล้วว่า ไผเป็นไผ ในการประชุมลับตั้งสมเด็จช่วงเป็นสังฆราช เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา

แฟนๆ ที่เคยเชียร์ทั้ง "สมเด็จอัมพร" และ "สมเด็จจุณฑ์" หรือจะรวมทั้งฝั่งธรรมยุต "ทุกหมู่เหล่า" คงจะอ่อนเพลียละเหี่ยใจ เมื่อรู้ว่า "ทายาทของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช" คือสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต องค์ปัจจุบัน คือผู้เสนอชื่อ "สมเด็จช่วง" ขึ้นเป็นสังฆราช โดยมี "สมเด็จอัมพร" วัดราชบพิธ ที่ได้รับการยกย่องจากทางสายธรรมยุตว่า เป็นผู้บริสุทธิ์ "สูงส่ง" กว่าสมเด็จช่วง นั่งเป็นประธานคุมเกม "ยก" สมเด็จช่วง ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เสียเอง !

 

งานนี้ "คณะธรรมยุต" พังพินาศไปกับตา เพราะยอมเดินตามเกมที่ "มหานิกาย" ขีดเส้นให้เดินโดยไม่ขัดขืน รับรองว่าเสื่อมใหญ่ในมวลมหาชนอย่างล้นหลามแน่นอน ทั้งวัดบวรและวัดราชบพิธ ไม่เหลือศรัทธาให้เชื่อมั่นอีกต่อไป ไม่แน่นะ สายกรรมฐานของหลวงตามหาบัว อาจจะประกาศ "อิสระภาพ" จากทั้งวัดราชบพิธและวัดบวรนิเวศวิหาร เพราะรับไม่ได้ที่ทั้งสองวัดไปยอมรับวัดปากน้ำ ซึ่งก็เท่ากับยอมรับ..ธรรมกาย

 

เหลือก็เพียง "พุทธะอิสระ" พระหน่อเดียวกระมัง ที่ยังมะรุมมะงาหราอยู่กับทฤษฎี "ใหญ่คนเดียวในโลก" และอาจจะถูกทั้ง "ธรรมยุตและรัฐบาล" ลอยแพ ปล่อยให้ชอกช้ำระกำใจไปชั่วชีวิต เพราะต้องคิดหนัก ระหว่าง 2 สมการ

สมเด็จช่วง เป็นพระอุปัชฌาย์ของธัมมชโย ยินดีช่วยเหลือธัมมชโย นั้นถือว่าผิดมหันต์ ไม่สมควรดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช แต่สมเด็จอัมพรกับสมเด็จจุณฑ์ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องดองยุ่งอะไรกับธรรมกายเลย กลับทำพิธียกย่องสมเด็จช่วงขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเสียเอง มันคงมิใช่แค่ผิดมหันต์ แต่อาจจะถึง..อนันตริยกรรม นั่นเลยทีเดียว !

 

 

 

 

สองผู้นำนิกายธรรมยุต

 

ผู้ยกมหานิกายเป็นใหญ่กว่านิกายของตน

ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกไว้ไม่ลืมเลือน

 

 

เผยสมเด็จพระวันรัตเป็นผู้เสนอสมเด็จช่วงเป็นสังฆราช

รมต.สำนักนายกฯ "สุวพันธุ์" เผย รัฐบาลได้รับมติมหาเถรสมาคมเสนอชื่อ "สมเด็จช่วง" ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชแล้ว ระบุขั้นตอนถูกต้อง วันที่ 18 ม.ค. นี้ จะนัดหารือคณะสงฆ์- สำนักพุทธฯอีกครั้ง ด้าน "วิษณุ" รอ รมต.สำนักนายกฯ ชงเรื่องมา จะใช้ความคาดหมายของประชาชน-กฎหมายเป็นส่วนประกอบโดยไม่กำหนดระยะเวลาว่าจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับกุศโลบาย รวมทั้งไม่ยึดกระแสคัดค้านด้วย เผยเบื้องหลังมติ มส. เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต "สมเด็จพระวันรัต" เสนอ "สมเด็จวัดปากน้ำ" เองให้ที่ประชุมพิจารณาเพียงรูปเดียว

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมติมหาเถรสมาคม วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 ในการพิจารณาเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ เพื่อทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งเรื่องไปยังรัฐบาล ในการประชุมวันดังกล่าว มีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 17 รูป โดยมี 3 รูป ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม เนื่องจากอาพาธ และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม เนื่องจากอาพาธ ซึ่งระหว่างการประชุม สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้เสนอรายชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพียงรูปเดียว และที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันท์

 

 

 

ที่มา : ข่าวสด   : 15 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264