เจิมวิษณุ !

 

 

พุทธะอิสระตบะแตก

ซัดวิษณุ "พวกเดียว" กับทักษิณ

 

หลังให้สัมภาษณ์ "ยอมรับมติลับ" มหาเถรสมาคม

 

 

 

 

 

 

คุณวิษณุต้องรีบไปรับการเจิมที่วัดอ้อน้อยแบบเจ้านายนะฮะ

จะได้แคล้วคลาด !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊คพุทธะอิสระ  : 14 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264