ผมก็ไม่รู้ !

 

 

พนมไม่รู้ว่าประชุมลับที่ไหน เมื่อไหร่ ยังไง

เพราะตัวเองไม่ได้เข้าประชุมด้วย !

 

 

เอ้า ! เป็นไปได้ไง ในเมื่อ พรบ.คณะสงฆ์ กำหนดให้ "ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง แต่เลขากลับบอกว่า "ไม่รู้เรื่องประชุมลับของมหาเถรสมาคมแต่งตั้งสังฆราช" อูย ! หัวปูดหัวโนเลยคุณเอ๊ย เป็นเลขาประสาอะไร เรื่องใหญ่ของบ้านเมืองในรอบหลายสิบปี สำคัญกว่าตั้งนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไป แต่เลขามหาเถรสมาคม "ยังไม่ไดรับเรื่อง" ถามว่า จะรอรับเรื่องจากใคร ในเมื่อคุณเป็น "เลขา" มหาเถร ส่วนเจ้าคุณสุชาติ พระพรหมโมลีนั้น ท่านเป็นเพียง "เลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช" เหมือนเลขานายก มิใช่เลขาคณะรัฐมนตรี มันคนละหน้าที่กัน

และอีกข่าวที่ว่า "วันที่ 11 ม.ค. มส.ได้ลงมติรับรองการประชุมวาระพิเศษ วันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่มีมติให้เสนอนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อนำความขึ้นทูลเกล้าฯ โปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช" ตรงนี้ เพิ่งจะมาเป็นข่าวเมื่อวานนี้ ทั้งๆ ที่ หลังการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 11 มกรานั้น ในการแถลงข่าวของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ "ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลย" มีการแถลงแต่เพียงว่า "การประชุม มส. วันนี้ ยังไม่มีวาระการพิจารณาแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช" เท่านั้น นักข่าวเต็มพุทธมณฑล ไม่มีสำนักไหนพลาดหรอก แต่ถามว่า มหาเถรสมาคมก็ดี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ดี ทำงานกันยังไง ทำไม "หลวงเฮียจำนงค์-โฆษกมหาเถร" ไม่ออกมานั่งแถลงข่าวเหมือนเคยทำ ทำไมให้รองโฆษกสำนักพุทธฯออกหน้ารับนักข่าวคนเดียว และทำไมต้องเป็นความลับ ทำไมไม่แถลงให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทราบอย่างเป็นทางการ ทำไมต้องทำลับๆ ล่อๆ

 

 

 

 

Me too, ไม่รู้เรื่อง !

 

 

พนม ศรศิลป์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม (โดยตำแหน่ง)

 

 

 

มส.รับรองมติเสนอชื่อสมเด็จฯอาวุโสสูงสุดแล้ว


ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) มีการประชุมวาระลับพิเศษเสนอรายชื่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2535 เพียงรูปเดียว ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น

ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (12 ม.ค.) นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า พศ.ยังไม่ได้รับเรื่องดังกล่าวมาจาก มส. ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ มส.ว่า จะส่งมาให้ พศ.เมื่อใด อย่างไรก็ตาม สำหรับขั้นตอนการเสนอรายนามสมเด็จพระราชาคณะที่อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับปัจจุบันนั้น เมื่อ มส.ได้นามสมเด็จพระราชาคณะที่เหมาะสมก็จะส่งมายัง พศ. เพื่อทำเรื่องการขอสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชส่งไปยังนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้นส่งต่อไปยัง ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม มส. วันที่11 ม.ค.ที่ผ่านมา มส.ได้มีการรับรองมติวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ได้มีมติเห็นชอบเสนอ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพียงรูปเดียวเพื่อเสนอสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้ว

 

 

ที่มา : เดลินิวส์   : 13 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264