เวรกรรม !

 

 

ไทยรัฐพาดหัว

"มส.แอบประชุมลับตั้งสังฆราช"

 

งามหน้าพระพุทธศาสนาประจำชาติไทย

 

สงสัยจะไปรับพัดสังฆราชอย่างลับๆ กระมัง ?

 

 

อะฮ้า ! มหาเถรสมาคมวันนี้ ดูทีจะกลายเป็น "พรรคการเมือง" ไปเสียแล้ว เพราะมีเซฟเฮาส์ มีประชุมลับ มีวาระซ่อนเร้น มีเกรงมีกลัวสารพัด กลัวแม้กระทั่งม็อบ ติดอยู่ในข่าย "อคติ" อย่างถอนตัวไม่ขึ้น น่าจะถีบตัวเองให้สูงขึ้นไปนั่งเด่นเป็นสง่า เหมือน "พระประธาน" กลางโบสถ์ อันสูงส่ง ไม่โน้มตัวไปข้างไหน ให้คนกราบไหว้ได้ทุกทิศทาง แม้จะนั่งมุมที่ไหนก็ตาม ผู้คนก็เห็นว่าท่าน "เป็นกลาง" คือน่าจะวางตัวเองให้เป็น "ตัวเลือก" จากทั้งพระสงฆ์และจากทั้งรัฐบาล (รวมทั้งประชาชน) แต่นี่กลับทำพิธี "เลือกตัว" เสียเอง อีแบบนี้ก็มีด้วย เหมือนพระประธานย้ายไปนั่ง "ข้างฝา" หมดสง่าราศี ถามว่า ถ้าไม่อยากได้ใคร่มีดังที่เขากล่าวหาแล้ว การประชุม "ลับ" จะมีขึ้นได้อย่างไร เอาอะไรมาอธิบายต่อสังคมไทยเล่าครับ พณฯท่านกรรมการมหาเถรทั้งหลาย ไม่อายนักการเมืองเขาบ้างหรือ หรือว่าเป็นพันธุ์เดียวกัน

 

 

เฮ้อ ! เชียร์ไม่ขึ้นเลยจริงๆ

ดูสิ เขาย้ายหน้าตักไปแทงทีมอื่นกันหมดแล้ว !

 

 

 

 

 

สังฆราชลับ !

 

 

แอบประชุมลับ ตั้งแต่ 5 ม.ค. สมเด็จ 2 วัดอาพาธไม่เข้าร่วม ตู่ยํ้าแก้ปัญหาไม่ได้ไม่เสนอ


รองโฆษกสำนักพุทธฯ แถลงผลประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) 11 ม.ค. ไม่มีวาระการเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะขึ้นทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ ในวาระปกติ แต่ยอมรับ มส.นัดประชุมวาระลับพิเศษไปแล้วเมื่อวันที่ 5 ม.ค. แต่ไม่ทราบว่าเรื่องอะไร ขณะที่ฝ่ายหนุน-ฝ่ายต้าน ต่างเข้ายื่นหนังสือ โดย
สนพ. ยื่น หนังสือต่อ ผอ.สำนักพุทธฯขอให้ทำตามกฎหมายคณะสงฆ์ ส่วน พุทธอิสระ ยื่น 3 แสนชื่อค้านตั้ง สมเด็จช่วง เป็นสังฆราช ที่ทำเนียบรัฐบาล ขณะที่ นายกฯย้ำศึกผ้าเหลืองไม่จบ ทูลเกล้าฯชื่อพระสังฆราชไม่ได้

ความคืบหน้าการเสนอชื่อสมเด็จพระราชคณะ เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ขึ้นทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ว่า ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุม โดยมีสื่อมวลชนมารอทำข่าวการประชุม มส. เป็นจำนวนมาก และทหารจากกองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) จำนวน 10 นาย มาคอยดูแลความเรียบร้อย

 

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ นายเสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) ได้มายื่นหนังสือต่อนายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ในฐานะเลขาธิการ มส. เพื่อขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 หมวดสมเด็จพระสังฆราช มาตรา 7 ในการเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ขึ้นทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยนายเสถียร กล่าวว่า อยากขอให้ทุกฝ่ายยึดหลักตามกฎหมายการปกครองคณะสงฆ์ ทาง สนพ. ไม่อยากเห็นความแตกแยกขึ้นในคณะสงฆ์ ความเห็นต่างเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อ มส. ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปก้าวก่าย สำหรับกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการชะลอเรื่องดังกล่าว โดยอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญแล้วนำมาสร้างสถานการณ์นั้น เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเป็นการล่วงเกิน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ขาดความยำเกรงต่อพระเถระผู้ใหญ่ จึงอยากขอให้ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ในฐานะเลขาธิการ มส. ยึดข้อกฎหมายในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสน และเพื่อป้องกันความขัดแย้งแตกแยกของสังคม

 

ภายหลังการประชุมประมาณ 40 นาที นายประดับ โพธิกาญจนวัตร รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในการประชุม มส.ครั้งนี้ไม่มีการหารือในเรื่องการเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ เพื่อทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ทั้งยังไม่มีการพูดถึงกลุ่มที่ออกมาต่อต้าน อย่างไรก็ตาม ทราบว่า มส.มีการนัดประชุมวาระลับพิเศษไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 ม.ค. แต่ไม่ทราบว่าเป็นการประชุมเรื่องใด

 

ขณะที่ นายชยพล พงษ์สีดา รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า หาก มส. มีการหารือในประเด็นดังกล่าว โดยหยิบยกขึ้นมาหารือเป็นวาระพิเศษ คณะกรรมการ มส. ทั้ง 20 รูป จะพิจารณาโดยยึดตามจารีตประเพณีและตามกฎหมายการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งขณะนี้สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และตามกฎหมายคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบันกำหนดให้เสนอเพียงรูปเดียว ก็เชื่อว่าหาก มส. มีการประชุมพิจารณาก็คงเลือกและเสนอเพียงรูปเดียวตามข้อกฎหมาย ส่วนที่มีผู้คัดค้านให้ชะลอการเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่นั้น เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ แต่ในเมื่อ มส. เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย หากมีมติคัดเลือกสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ที่เห็นว่าเหมาะสมตามจารีตประเพณีและกฎหมายคณะสงฆ์ ก็ควรเคารพในการตัดสินใจของ มส. หากไม่ยอมรับ มส. แล้วจะยอมรับใครได้อีก

 

สำหรับการประชุมวาระลับพิเศษของ มส. เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นการเรียกประชุมลับ เฉพาะกรรมการ มส. โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์อาพาธไม่ได้ไปประชุมด้วย และที่ประชุมมีมติเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แล้ว โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 เพียงรูปเดียว

 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบว่า สมเด็จพระราชาคณะในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 8 รูป แบ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย 4 รูป สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุต 4 รูป โดยสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ในขณะนี้ ได้แก่

 

 

อันดับ 1 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (มหานิกาย) ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ปี 2538

 

อันดับ 2 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) วัดสัมพันธวงศาราม (ธรรมยุต) ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ปี 2544

 

อันดับ 3 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (ธรรมยุต) ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะปี 2552

 

อันดับ 4 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร (ธรรมยุต) ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะปี 2552 แต่อาวุโสน้อยกว่าสมเด็จพระมหามุนีวงศ์

 

อันดับ 5 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวราราม (มหานิกาย) ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ปี 2553

 

อันดับ 6 สมเด็จพระธีรญาณ-มุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส (ธรรมยุต) ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ปี 2553 แต่อาวุโสน้อยกว่าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

 

อันดับ 7 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการาม (มหานิกาย) ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ปี 2554 และ

 

อันดับ 8 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม (มหานิกาย) ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ปี 2557

 

 

 

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ   : 12 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264