ประชุม มส. 11 มกรา ไม่ตั้งสังฆราช !

 

 

ไม่อยากตั้งหรือไม่กล้าตั้ง ยังงงๆ

ตกลงว่า สกอร์ยัง 0-0 อยู่เหมียนเดิม

 

คอยดูนัดต่อไปก็แล้วกัน ว่าใครจะรุกใครจะรับ

เอ้า ! เซียนพระเตรียมลงขันกันได้

 

 

 

 

มส.ครั้งที่ 1/2559 ไม่มีเสนอวาระสังฆราช

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 ม.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกลุ่มเครือปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา จะมายื่นหนังสือคัดการเสนอชื่อตั้ง สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)นั้นทำให้เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล กว่า 20 นายมาดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และบริเวณโดยรอบพุทธมณฑล ซึ่งผลปรากฎว่า คณะกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้เดินทางมาที่พุทธมณฑลแต่อย่างใด มีเพียง ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) ยื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนการเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ผศ.ดร.เสถียร กล่าวว่า สนพ.ขอสนับสนุนให้พิจารณาแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเป็นไปตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 และเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ ซึ่งขณะนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ตามที่กฎหมายคณะสงฆ์กำหนดไว้ รวมทั้งขอให้ทุกฝ่ายยึดการปกครองคณะสงฆ์ที่มี มส.เป็นองค์กรปกครองสูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกและสับสนขึ้นในสังคม

จากนั้นในเวลา 14.00 น. มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ซึ่งใช้เวลาการประชุมเพียง 30 นาทีเท่านั้น โดยหลังการประชุม มส.แล้วเสร็จ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงผลการประชุมว่า การประชุม มส. ครั้งนี้ ไม่ได้มีการหารือถึงการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ที่มีความเหมาะสม ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่ม พ.ศ.2535 ในมาตรา 7 แต่อย่างใด มีเพียงการมอบพระบัญชาแต่งตั้งสมเด็จพระวันรัต เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในการนี้ สมเด็จพระวันรัต ได้ขอลาออกจากตำแหน่งแม่กองธรรมสนามหลวง โดย มส.ได้มีมติแต่งตั้ง พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รองแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นแม่กองธรรมสนามหลวงแทน

นายประดับ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช นั้น คณะสงฆ์ได้ยึด พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 หมวดสมเด็จพระสังฆราช ในมาตรา 7 กำหนดไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้า เพื่อทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ตามลำดับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีกระแสว่า มส.ได้มีการประชุมวาระพิเศษ เกี่ยวกับการเสนอชื่อ สมเด็จพระราชาคณะไปแล้วนั้น นายประดับ กล่าวว่า มส.มีการประชุมวาระพิเศษจริง เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งตนไม่ทราบว่าเป็นการประชุมเรื่องอะไร โดยถือเป็นของ มส. ส่วนกรณีมีผู้คัดการการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนั้น เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ แล้วแต่จะตีความในข้อกฎหมาย ทั้งนี้ที่ผ่านมาเมื่อมีการเสนอตั้งสมเด็จพระสังฆราชทุกครั้ง ก็จะมีผู้ที่มีความเห็นต่างอยู่เสมอ

นายชยพล พงษ์สีดา รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า การประชุม มส. วันนี้ในวาระปกติ ไม่มีการหารือในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช หากมส.จะมีการหารือในประเด็นนี้ก็หยิบยกขึ้นมาหารือเป็นวาระพิเศษ ซึ่งการพิจารณาเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชของ มส. ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการ มส.ทั้ง 20 รูปจะพิจารณาโดยยึดตามจารีตประเพณีและตามกฎหมายการปกครองคณะสงฆ์

รอง ผอ.พศ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งตามกฎหมายคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบันกำหนดให้เสนอเพียงรูปเดียว ก็เชื่อว่าหาก มส. มีการประชุมพิจารณา ก็คงเลือกและเสนอเพียงรูปเดียวตามข้อกฎหมาย ส่วนที่มีผู้คัดค้านให้ชะลอการเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นั้น เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ แต่ พศ.ไม่มีอำนาจ เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของ มส. และรัฐบาลเป็นผู้พิจารณา อย่างไรก็ตาม มส.เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย เมื่อ มส.ได้คัดเลือกสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ซึ่งมีความรู้ทั้งด้านพระธรรมวินัยและความรู้ทางธรรม ที่เห็นว่าเหมาะสมตามจารีตประเพณีและกฎหมายคณะสงฆ์ ก็ควรเคารพในการตัดสินใจของ มส. หากไม่ยอมรับ มส. แล้ว จะยอมรับใครได้อีก

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 12 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264