มิได้ต้องการเป็นศัตรูกับนายก !

แต่ถ้านายกไม่ทำตามอาตมา ก็ต้องสู้กัน

เจ้าคุณประสารประกาศ

 

หมายความว่าไง งงฮ่ะ !

 

 

 

 

 

เอาจริงละเด้อ !

 

 

 

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จันทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีที่พุทธอิสระ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี คัดค้านการแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นสมเด็จพระสังฆราช ว่า อาตมาได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพุทธอิสระ ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายแต่อย่างใด กับการที่กลุ่มดังกล่าวคัดค้านการเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งองค์กรพุทธฯ มิได้ให้ความสำคัญตรงนี้ แต่องค์กรพุทธฯ ต้องการเตือนรัฐบาล ให้แสดงจุดยืนทำตามกฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 กำหนดการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่ก้าวล่วงอำนาจพุทธจักร ซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ควรก้าวล่วงกันอยู่แล้ว นายกฯ มีหน้าที่เพียงนำความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ที่จะเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่มีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้น ไม่ควรแสดงความคิดเห็นหรือไม่นำเสนอชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ มิฉะนั้น จะถือว่าไม่ให้ความเคารพมหาเถรฯแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ระบุถึงปัญหาการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ถ้ายังไม่แก้ปัญหาให้แล้วเสร็จ ก็จะไม่นำเสนอชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ นั้น พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า ขอให้นายกฯ มีน้ำใจต่อคณะสงฆ์บ้าง ให้ความสำคัญต่อการตัดสินใจของคณะสงฆ์ อย่าประวิงเวลาหรือถ่วงเรื่องให้ช้าลง ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายคณะสงฆ์ อย่าไปให้ความสนใจกับกลุ่มที่เข้ามาป่วน คอยแย้งว่าพระรูปนี้ไม่เหมาะสมบ้าง พระรูปนั้นไม่เหมาะสมบ้าง เสนอชื่อพระรูปนี้ก็ไม่เอา เสนอชื่อพระรูปนั้นก็บอกอีกว่าไม่เหมาะสม แล้วแบบนี้จะแล้วเสร็จได้อย่างไร ทุกประการที่องค์กรพุทธฯ ดำเนินไปล้วนเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการตามกฎหมาย มิได้ต้องการมาเป็นศัตรูกับนายกฯ แต่มาเตือนให้นายกฯ ทำตามหน้าที่ที่สมควร ซึ่งหากนายกฯ ดำเนินการตามที่มหาเถรฯ เสนอทันที คณะสงฆ์ทั้งประเทศก็เห็นชอบด้วย แต่ถ้าไม่ทำตาม คณะสงฆ์ทั่วประเทศคงต้องแสดงพลังเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อย่างแน่นอน

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 12 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264