เดินหน้าคว่ำรัฐธรรมนูญ !

 

 

 

ศูนย์พิทักษ์ยึดพันธสัญญา

 

เดินหน้าระดมพลคว่ำรัฐธรรมนูญ

ถึงแม้ว่ารัฐบาลและ คสช. จะขอร้อง

 

แต่..ให้ไม่ได้ เสียใจนะโยม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย : 11 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264