เหลว !

 

 

มีชัยไม่เอาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว

 

อ้างเหตุผล : เกรงอันตรายในระยะยาว

 

 

อืม.. จะยาวจะสั้นยังไง คุณมีชัยต้องอธิบายให้ชาวพุทธเขาได้เข้าใจให้ถ่องแท้ และหาการ "ยอมรับ" ให้ได้นะคุณ แบบว่า ถ้าคุณไม่ให้ตรงนี้ คุณจะให้ตรงไหนอย่างไร ต้องอธิบายให้เป็นรูปธรรม ไม่ใช่ปล่อยผ่านๆ ไปเหมือนเก่า รัฐธรรมนูญจะทำอะไรได้บ้างในทางศาสนา ก็ต้องนำมาพิจารณากัน อย่าเห็นพระศาสนาเป็นตัวสำรองของชาติ

 

 

 

 

 

 

มีชัย ฤชุพันธุ์

ประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ

 

 

กรธ.ไม่บัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติใน รธน. หวั่นอันตรายระยะยาว

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 11 มกราคม  ที่โรงแรมเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม วาระพิจารณาบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา โดยเริ่มจากบททั่วไป มาตรา 1 ทั้งนี้ การประชุมในแต่ละวันจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้ามารับฟังการหารือของ กรธ. ได้ แต่มีการกำหนดเงื่อนไขโดยห้ามบันทึกเสียงตลอดการประชุมหรือลุกออกจากห้องประชุม ยกเว้นในบางประเด็นที่ กรธ. ต้องการหารือเป็นการภายใน จึงจะขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ออกจากห้องประชุม

จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาในหมวดพระมหากษัตริย์ ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ  ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ และพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งพระพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่วมกันว่าจะไม่บัญญัติคำว่า "ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ" ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นว่าหากใส่ถ้อยคำดังกล่าวไว้จะเป็นอันตรายในระยะยาว แต่จะไปกำหนดบทคุ้มครองและส่งเสริมศาสนาในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา : มติชน : 11 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264