โนพาวว์ !

 

 

พนมออกตัวแต่ไกล

"ผมแค่เด็กวัด ไม่มีอำนาจ แล้วแต่มหาเถร"

 

แต่เท่าที่ทราบ พรุ่งนี้ ไม่มีวาระตั้งสังฆราช

พุทธะอิสระทราบแล้วไม่ต้องมานะ อยู่วัดเถอะ ขอร้อง !

 

 

 

อา..ว่าแล้วไหมล่ะ กรมสังฆการีสมัยนี้มันกระจอกขนาดไหน ถามว่าเอาใครมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งต้องรู้ลึกซึ้งในด้านพระธรรมวินัย รวมทั้งกฎหมายคณะสงฆ์และนโยบายทางศาสนาทั้งแนวรุกและรับ แต่รัฐบาลตู่กลับตั้ง "ข้าราชการประจำ" เข้ามาทำงาน มันก็ "เช้าชาม-เย็นชาม" สิคะ สัมภาษณ์แต่ละทีถึงได้ออกมา "สะเปะสะปะ" เดี๋ยวจะรีบตั้ง เดี๋ยวยังไม่ตั้ง เดี๋ยวจะใช้กฎหมายเป็นหลัก เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโบราณประเพณี นี่หรือคือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เด็กวัดธาตุทองพูดแทนก็ได้มั๊ง ความขลัง ความศักดิ์และสิทธิ์ ของอดีตกรมสังฆการี ซึ่งมีอำนาจ "สอนสังฆราช" ในอดีตได้นั้น เดี๋ยวนี้แค่ "ตุ๊แป๊ะ" แกยังไม่ฟังเลย

 

 

 

 

 

 

 


เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า การที่กลุ่มเครือปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา รวมถึงพระพุทธอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม จะมายื่นหนังสือคัดค้านการเสนอชื่อการแต่งตั้ง "สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20" นั้น เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง พศ. ก็พร้อมที่จะรับเรื่องไว้ แต่การพิจารณาก็เป็นเรื่องของมหาเถรสมาคม (มส.) แต่เท่าที่ทราบในการประชุม มส. ในวันที่ 11 ม.ค.นี้ เวลา 14.00 น. ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวาระปกติ ไม่มีการหารือในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช หาก มส. จะมีการหารือในประเด็นนี้ ก็เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับ มส. หยิบขึ้นมาหารือกันโดยเป็นวาระพิเศษ

นายพนม กล่าวต่อไปว่า การพิจารณาเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชของมส.ในช่วงที่ผ่านมา จะพิจารณาตามข้อกฎหมายของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2535 เมื่อกรรมการมส.ทั้งหมดเห็นพ้องกัน โดยไม่ได้มีการโหวต ก็จะสรุปรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์และส่งให้พศ.เสนอไปยังนายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯตามกระบวนการต่อไป "ส่วนฝ่ายผู้คัดค้านมีข้อเรียกร้องให้ชะลอการเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นั้น ในเรื่องนี้ พศ. ไม่มีอำนาจ เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของ มส. เป็นผู้พิจารณา ขณะที่ พศ. มีหน้าที่เพียงส่งเรื่องที่ มส. ได้พิจารณาแล้วไปยังนายกรัฐมนตรี โดยตามขั้นตอนนั้นจะเริ่มจาก มส. พิจารณารายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไปยังนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งที่ผ่านมาขั้นตอนทั้งหมดใช้ระยะยาวนาน ไม่ใช่ระยะเวลาเพียงสั้นๆ อย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจ" ผอ.พศ.กล่าว

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 11 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264