อย่าสร้างเงื่อนไขให้รัฐบาล !

 

 

พุทธะอิสระเป่าหูสาวก

จะไปยื่นหนังสือให้รัฐบาลทำตามนี้

 

 

แต่เล่นลิ้นเล่นคำ

"ไปกันน้อยๆ อย่าให้พวกนั้นเห็น เดี๋ยวมันจะเอาอย่าง"

 

 

อา..เดี๋ยวนี้พญาราชสีห์แปลงกายได้หลายพันธุ์เลยนะ เดี๋ยวคำราม เดี๋ยวเห่า เดี๋ยวจะยกกองทัพ เดี๋ยวปรับเป็นกองโจร เดี๋ยวบอกเป็น "พระ" ดำรงสมณเพศอันสูงส่งกว่าฆราวาสญาติโยม เดี๋ยวไปกราบแม่แล้วบอกว่า "กำลังบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์" สับสนปนเปแยกเพศไม่ถูก ความจริงแล้ว การไม่สร้างเงื่อนไขให้รัฐบาลนั้น ก็คือ "การนั่งสมาธิหรือสวดมนต์อยู่กับวัด" ไม่ไปไหนให้มันเดือดร้อนวุ่นวายนั่นต่างหาก จึงจะเป็น "สมณะ-ผู้สงบ" ที่แท้จริง ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวาง แต่สิ่งที่พุทธะอิสระทำอยู่ทุกวันนี้ มันไม่ใช่ ขอบอกว่า "มันไม่ใช่" คุณบอกว่าเขาข่มขู่รัฐบาล แต่คุณก็ทำการ "บีบ" ในอีกรูปแบบหนึ่ง ถามว่ามันต่างกันตรงไหน ? แต่ก็อย่างว่าแหละนะ คนหลุดโลกแบบคุณสุวิทย์นั้น ถึงฟังแต่ก็ยังคง..ไม่ได้ยิน !

 

 

 

 

จาก..บิ๊กตู่ไปหา กลายเป็น..ไปหาบิ๊กตู่

 

 

 

 

อย่าสร้างเงื่อนไขให้รัฐบาล

9 มกราคม 2559


 

พอข่าวออกมาว่า วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ฉันจะไปยื่นหนังสือและรายชื่อผู้คัดค้านสมเด็จช่วง ต่อท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฏฐาธิปัตย์ ปกครองทั้งอาณาจักรและศาสนจักร ได้กรุณาใช้อำนาจที่มียับยั้งบุคคลที่มีมลทินและไม่เป็นที่ยอมรับจากพุทธบริษัท ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วว่า สมเด็จช่วงเป็นบุคคลต้องห้ามตามหลักธรรมวินัย แม้จะมีกฎหมายคณะสงฆ์มาตรา 7 รองรับสนับสนุนก็ตาม

 

แต่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช มิใช่อาศัยแต่กฎหมายและพวกมากลากไป

 

แต่ต้องเป็นที่ยอมรับของพุทธบริษัททั้ง 4 ทั้งยังต้องมีจริยวัตรอันงดงาม ปราศจากมลทิน สิ้นสงสัยของมหาชนทั้งหลาย 

 

อีกทั้งยังต้องเป็นต้นแบบของภิกษุสงฆ์องค์เณรอย่างซื่อตรง มิให้เป็นต้นแบบของอลัชชี แต่คนดีๆ ภิกษุดีๆ รับไม่ได้

 

วันจันทร์นี้ เวลา 9 โมงเช้า ฉันจึงต้องเดินทางไปสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อไปยื่นหนังสือและรายชื่อ 3 แสนรายชื่อ เพื่อแสดงเจตนาคัดค้านบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ทางพระธรรมวินัย

 

แต่พอมีข่าวนี้ออกไป พี่น้องผู้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่างพากันนัดเชิญชวนกันเพื่อจะไปร่วมในกิจกรรมปกป้องพระพุทธศาสนา

 

ครั้งนี้กับฉันด้วย ถึงขนาดคุณแซมดิน โทรมาหาฉันว่า ต้องการคนซักเท่าไหร่ จะให้ใครไปบ้าง ฉันต้องขอบคุณในความกรุณา และชี้แจงเหตุผล พร้อมปฏิเสธเขาไป แต่ขอไว้เฉพาะนักข่าว

 

ด้วยฉันมาวิเคราะห์ดูว่า หากพวกเราไปกันเป็นจำนวนมาก อาจจะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามนำมาเป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหว ถึงแม้พวกเราจะขออนุญาตแล้วก็ตาม อีกทั้งจะเป็นการเพิ่มภาระให้ คสช. และรัฐบาลโดยไม่จำเป็น

 

ฉันจึงใคร่ขอร้องพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ว่า ขอให้ฉันและผู้ติดตามไปไม่เกิน 5 คน เท่านั้นพอ

 

ไม่ต้องรบกวนพี่น้องเอาไว้โอกาสหน้า แต่ตอนนี้สถานการณ์อาจสุ่มเสี่ยง ที่จะเป็นช่องให้อีกฝ่ายนำมาเป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหว สนับสนุน อุปัชฌาย์อลัชชี ขึ้นมาเป็น สังฆราช

 

พวกเราจึงต้องระมัดระวังในการแสดงออก จะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของอีกฝ่ายหนึ่งเอาไปอ้าง

 

หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจ

 

ขอย้ำ พี่น้องไม่ต้องไป ฉันจะไปยื่นหนังสือพร้อมมอบรายชื่อ 3 แสนรายชื่อ แต่เพียงลำพังเท่านั้น

 

เข้าใจตรงกันนะจ๊ะ

พุทธะอิสระ

 

 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊คพุทธะอิสระ  : 9 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264