หนังเรื่องยาว !

วิษณุบรรยายบันได 3 ขั้นสู่สังฆราช

แต่ละขั้นก็ยาวพอๆ กับทางสายไหม

ใครจะไปถึงดวงดาวน้อ ?

 

ฟังดูก็แปลกหูนะฮะ คุณวิษณุแกว่า "ชะลอตั้งสังฆราชไม่ได้" รัฐบาลไม่ตามกระแส แต่ขั้นตอนมันยาว อาจจะยาวกว่าชะลอก็เป็นได้ ก็หมายความว่า แค่ขั้นตอนต่างๆ ก็ยาวอยู่แล้ว ไม่ต้องโหนกระแส แค่นี้ก็..เหลือเฟือ !

 

 

 

 

 

 

"วิษณุ" ชี้ จะไม่มีการชะลอตั้งพระสังฆราชด้วยเหตุผลเพราะกระแสค้าน ย้ำวันนี้ รบ.ยังไม่ได้รับอะไรมาเลย

 

 

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 7 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีจะมีการชะลอการตั้งพระสังฆราชซึ่งขณะนี้มีกระแสคัดค้านไหม นายวิษณุกล่าวว่า เราไม่เอาเรื่องนี้มาคิดหรอก ถ้าจะชะลอต้องตอบว่าเป็นเพราะอย่างอื่น ไม่ใช่เพราะกระแส ถ้าตอบว่าอะไรก็ตามที่ต้องชะลอเพราะกระแสมันจะต้องชะลอหมดนั่นแหละ เพราะจะมีคนพยายามสร้างกระแสขึ้นมาทุกเรื่อง ตั้งอธิบดีสักคน ย้ายนายอำเภอสักคนก็มีกระแส ดังนั้น ถ้าต้องชะลอก็ต้องเข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุผลอื่นที่สังคมฟังขึ้น

เมื่อถามถึงอำนาจในการชะลอการตั้ง นายวิษณุกล่าวว่า ตามมาตรา 7 ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ การชะลอทำได้ เพราะมีขั้นตอนอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 1.เป็นอำนาจของเถรสมาคม เขาจะประชุมหรือไม่ประชุมกันเมื่อไหร่ก็ได้ จะเสนอก็ได้ ไม่เสนอก็ได้ แต่ถ้าไม่มาจากเขาจะเดินต่อไม่ได้ นี่คือชะลอขั้นที่ 1 ต่อมาคือ 2.เมื่อเสนอแล้วมาที่นายกฯ ซึ่งไม่ใช่ว่านายกฯได้อะไรมาตั้งเสมอไปหมด และไม่ใช่ว่าทันที ต้องมีการตรวจสอบ เช่น การตั้งปลัด อธิบดี ฯลฯ ซึ่งกรณีการตั้งสมเด็จพระสังฆราชนี้ไม่เหมือนกรณีอื่นๆ ที่ส่งไปให้ท่านลงพระปรมาภิไธยแล้วก็จบ แต่เรื่องนี้แม้ท่านลงพระปรมาภิไธยแล้วก็ไม่จบ เพราะจะต้องมีการประกาศสถาปนา ต้องมีราชพิธี อย่าว่าแต่ตั้งสมเด็จพระสังฆราชเลย ตั้งเจ้าคุณสักองค์ที่ไม่ใช้สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระราชาคณะก็ต้องมีพิธี ซึ่งเขาจะประกาศเฉพาะวันเฉลิมพระชนมพรรษา คือต้องมีพระราชพิธีสถาปนา

นอกจากนี้ พระสังฆราชจะมีทีมงานของท่าน ที่เรียกว่าพระฐานานุกรมหลายรูป ก็ต้องตั้งพร้อมกัน และจะต้องมีอารักษ์อ่านประกาศ และต้องประกอบราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือในพระที่นั่งอัมรินทร์ฯ ซึ่งการจะเรียกคนมาที่พระนั่งได้ก็ต้องมีวโรกาสสำคัญ ขั้นตอนที่ 3 คือ พระราชอำนาจ จะโปรดเกล้าฯ เมื่อมาหมด ก็แล้วแต่ ทั้งนี้ วันนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับอะไรมาสักอย่าง จึงไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร 

 

 

 

 

ที่มา : มติชน  : 8 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264