พนมออกความเห็นอีกรอบ

ยึดโบราณประเพณีตั้งสังฆราช

 

อ้าว ! ไม่ยึดกฎหมายแล้วหรือ ?

 

แหมฟังไปแล้วสับสนนะฮะ วันก่อนคุณพนมแกว่า "จะยึดกฎหมาย" วันนี้กลายเป็น "ยึดโบราณประเพณี" ไปซะแล้ว ไปไหนมาสามวาสองศอกเลย ไม่รู้ว่าต่อไปแกจะยึดอะไร อย่างว่าแหละนะ ปีนี้ปีวอกหลอกพี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยึดโบราณราชประเพณีตั้ง สังฆราช

วันนี้ (7 ม.ค. 59) นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 หมวดสมเด็จพระสังฆราช มาตรา 7 ไม่ได้กำหนดเวลาในการให้มหาเถรสมาคมเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่อาวุโสสุงสุดโดยสมณศักดิ์ ไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช อย่างไรก็ตามแม้ในกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลา แต่ทางมหาเถรสมาคมจะดูเวลาตามความเหมาะสมตามโบราณราชประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมาในการเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ เพื่อทูลเกล้า สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ก่อนๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และยืนยันว่าการเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะนั้น ต้องผ่านความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมก่อน เพื่อเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งในการประชุมมหาเถรสมาคมวันที่ 11 ม.ค. ในวาระปกติ จะยังไม่มีการนำเรื่องนี้เข้าหารือ

 

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 8 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264