เตะลูกออก !

ผอ.พศ.บอก

 

"11 ม.ค. มส. ยังไม่ตั้งสังฆราช"

 

ไม่มี๊ ไม่มี ขืนมีก็ม็อบสิคุณ

 

 

 

 

ยิ้มก็เห็นแก้ม แย้มก็เห็นไรฟัน

ผอ.พศ. สมัยนี้ ไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไร

ทำงานตามกระแสไปวันๆ

 

 

 

 

พศ.ชี้ ประชุม มส. 11 ม.ค.นี้ ไม่มีวาระสังฆราช

วันนี้ (6 ม.ค.) นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)กล่าวว่า ตนได้รับรายงานว่าในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ในวันที่ 11 ม.ค. 2558 ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จะมีกลุ่มเครือปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช และเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา มายื่นหนังสือคัดการการเสนอชื่อตั้งสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 นั้น ทาง พศ. พร้อมที่จะรับเรื่องดังกล่าว แต่เท่าที่ทราบ ในประชุม มส. ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีวาระเกี่ยวกับเรื่องสมเด็จพระสังฆราชแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 หมวดสมเด็จพระสังฆราช ในมาตรา 7 กำหนดไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ขึ้นทูลเกล้า เพื่อทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ตามลำดับและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

 

 

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 7 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264