11 ม.ค. มส. ตั้งสังฆราช !

 

เตรียมปิดพุทธมณฑลส่งสมเด็จช่วงขึ้นสู่ดวงดาว

พระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

อา..อะไรจะไวปานนั้น โฆษก มส. เพิ่งประกาศไปหยกๆ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมานี่เอง ว่าจะยังไม่รีบเร่งตั้งพระสังฆราช ผ่านมาแค่ 10 กว่าวัน ก็จะเร่งตั้งกันแล้ว ดูๆ ไปแล้วเหมือนพรรคเพื่อไทยเร่งผ่าน พรบ.นิรโทษกรรม "กลางดึก" ที่เรียกว่า..สุดซอย ซึ่งก็สุดจริงๆ สุดจนไปไหนไม่ได้ สุดท้ายต้องให้ "ทหาร" เข้ามาปกครองบ้านเมืองแทน วันนี้ แค่จะแจกปฏิทิน "แม้ว-ปู" ยังไม่ได้เลย ลำบากกว่าปฏิทินแม่โขงเสียอีก แบบนั้นแจกกันเกร่อ ไม่เห็นเป็นภัยต่อความมั่นคง

 

นี่ไงที่เรียกว่า "ไม่ดูตาม้าตาเรือ" คิดจะเอากันอย่างเดียว ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้น จะอ้างเพียง "กฎหมาย" อย่างเดียวไม่ได้หรอก มันต้องดูความเหมาะความสม ความสง่างาม ความพร้อมเพรียงเรียงหน้า ความสมานฉันท์ เพราะตำแหน่งนี้มิใช่ "ของฉัน" หากแต่เป็นตำแหน่ง "ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณ" ของชาวพุทธไทยทุกหมู่เหล่า อย่าเอาพวกลากมากไป โดยเฉพาะ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ซึ่งเป็นแคนดิเดทในตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้น "ต้องเคลียร์" ปัญหาที่มีคนโจษจันถึงตัวท่าน "ทุกข้อครหา" โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ "ธรรมกาย" อย่าเอามือปิดฟ้าสิครับท่าน จะเป็นผู้นำคนก็ต้องกล้า ถ้าไม่กล้าก็อย่าเป็น !

 

 

 

 

 

ตอบโจทย์ตอนสำคัญ

ตอนนั้นพูดได้ แต่ตอนนี้ ทำไม..พูดไม่ออก !

 

 

 


 

ภาพลักษณ์-ภาพพจน์

ถามว่า ภาพเหล่านี้ อธิบายต่อสังคมไทยให้หายข้องใจแล้วหรือยัง ?

 

 

 

มส.-พศ. นัดถกตั้งสังฆราช

มหาเถรฯ-สำนักพุทธ- คณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นัดแล้ววันที่ 11 ม.ค.นี้ ประชุมหารือเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะให้รัฐบาลนำขึ้นทูลเกล้าฯ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ด้าน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยันยึดตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าให้เสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์


เมื่อวันที่ 4 ม.ค. นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าขั้นตอนการเสนอสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ว่า ผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต โดยพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการกรรมการบริหารคณะธรรมยุต ร่วมกับผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย โดยพระพรหมโมลี ประธานคณะเลขานุการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เกี่ยวกับข้อกฎหมายดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 หารือวันเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดตามกฎหมายต่อที่ประชุม มส. สำหรับในส่วนของสำนักพุทธฯจะยึดแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 หมวดสมเด็จพระสังฆราช มี 5 มาตรา ประกอบด้วย

มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่าง ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ตามลำดับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

มาตรา 8 สมเด็จพระสังฆราชดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม

มาตรา 9 ในกรณีสมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตำแหน่ง หรือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ออกจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของสมเด็จพระสังฆราช

มาตรา 10 เมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ

มาตรา 11 สมเด็จพระสังฆราชพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 1.มรณภาพ 2.พ้นจากความเป็นพระภิกษุ 3.ลาออก 4.ทรงพระกรุณาโปรดให้ออก

ทั้งนี้ สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ ขณะนี้ คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ในวันจันทร์ที่ 11 ม.ค. 2559 เวลา 14.00 น. ที่ประชุมมหาเถรฯ จะหารือกับสำนักพุทธฯ และคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ถึงขั้นตอนการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2535 ในหมวด 1 มาตรา 7 เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และจะมีการดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด เพื่อเสนอรายนามสมเด็จพระราชาคณะที่มีความอาวุโสสูงสุดทางสมณศักดิ์ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชต่อไป

 

 

 

ที่มา : มติชน : 6 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264