สมเด็จท่านไม่รู้เรื่อง !

 

ทนายวัดปากน้ำแก้ต่างให้พระ

ยกภาษิตโบราณ

"หัวโล้นอยากรำ หัวดำอยากเทศน์"

 

 

 

 

 

 

ทนายวัดปากน้ำฯยัน สมเด็จช่วง ไม่รู้รถโบราณผิด กม. โบ้ย เจ้าคุณแป๊ะ จ้างอู่วิชาญ 4 ล้าน บ.ประกอบ

 

นายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร ฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำฯ กล่าวว่า ตามที่ดีเอสไอได้แถลงข่าวชี้มูลความผิดเรื่องรถยนต์โบราณ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในวันนี้ มีหลักๆ อยู่ 3 เรื่อง คือ

 

1. รถยนต์นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย

2. รถยนต์จดประกอบผิดกฎหมาย และ

3. ผู้ครอบครองรู้หรือไม่ว่ารถนำเข้า และจดประกอบผิดกฎหมาย

 

ซึ่งดีเอสไอได้แถลงแล้วว่า จะใช้เวลาในการตรวจสอบในส่วนของผู้ครอบครอง 2-3 เดือน ดังนั้น ดีเอสไอยังไม่ได้ชี้ว่าสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ผิดหรือไม่ผิด เพราะตาม พ.ร.บ.ศุลการกร และ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ระบุชัดว่า ผู้ครอบครองรถยนต์รู้หรือไม่ว่ารถนำเข้า และจดประกอบผิดกฎหมาย

 

ผมยืนยันว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะผู้ครอบครองรถยนต์โบราณ และพระมหาศาสนมุนี (ธนกิจ สุภาโว) หรือเจ้าคุณแป๊ะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ในฐานะผู้ว่าจ้างให้อู่วิชาญบูรณะรถยนต์โบราณ ไม่รู้ว่ารถยนต์คันดังกล่าว มีกระบวนการนำเข้า และจดประกอบอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากเจ้าคุณแป๊ะได้ว่าจ้างให้อู่วิชาญประกอบรถในราคาเหมาจ่ายเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท แบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด โดยงวดสุดท้ายท่านตกลงกับทางอู่ว่าจะจ่ายเมื่อรถซ่อมเสร็จ และได้เล่มทะเบียนรถแล้ว ส่วนกระบวนการนำเข้า หรือซ่อมแซมรถ ทั้ง 2 ท่านไม่ทราบจริงๆ เพราะอู่เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด นายศุภัทร์พจน์กล่าว

 

นายศุภภัทร์พจน์ กล่าวอีกว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ทราบเรื่องที่ดีเอสไอแถลงแล้ว แต่ยังไม่ได้สั่งการใดๆ มาที่ตน และวันนี้ ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจสงฆ์ตามปกติ ดังนั้น จึงไม่อยากให้ฝ่ายที่ต่อต้านออกมาชี้ว่าท่านผิด เพราะจะเข้าตำรา "หัวโล้นอยากรำ หัวดำอยากเทศน์" ส่วนเรื่องดังกล่าวจะมีผลต่อการเสนอนามขึ้นทูลเกล้าฯ เป็นสมเด็จพระสังฆราชหรือไม่ ขึ้นอยู่กับรัฐบาล

 

 

ที่มา : มติชน  : 19 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264