ถึงฆาต !

 

 

ดีเอสไอฟันธัมมชโย

เตรียมเรียกตัวรับทราบข้อหา

"รับของโจร"

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา : 17 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264