หวยออก วัดปากน้ำ !

 

รมว.ยุติธรรมระบุ

รถโบราณ สมเด็จช่วง ผิดกฎหมาย

 

หมายความว่า

หมดสิทธิ์เป็นสังฆราชแล้ว

 

 

 

 

 

 

ไปไม่ถึงดวงดาว !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264