มัดคอธัมมชโย !

 

 

เผยหลักฐานเด็ด

 

หักล้างคำให้การธัมมชโยที่ว่า ไม่รู้จักศุภชัยเป็นการส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ตุลาคม 2552

 

ศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ได้สั่งจ่ายเช็คเงินสด ถวาย..พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่

 

 

ครั้งที่ เช็คเลขที่ จำนวนเงิน
1 0104460 100 ล้านบาท
2 0104455 100 ล้านบาท
3 0295015 100 ล้านบาท
4 3739164 100 ล้านบาท

 

 

 

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 400 ล้านบาท (ถวายในวันเดียวกัน)

 

 

ซึ่งในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีนั้น นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ได้รับเป็นเจ้าภาพ หรือเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี 100 ปี คุณยายอาจารย์มหาอุบาสิกาจันทน์ ขนนกยูง ผู้ก่อตั้งวัดพระธรรมกาย

ก่อนหน้านั้น นายศุภชัย ศรีศุภอักษร มีตำแหน่ง "เหรัญญิก" ของวัดพระธรรมกาย ซึ่งต้องดูแลเงินบริจาคของวัดที่ใหญ่และรวยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งแน่นอนว่า ตำแหน่งนี้ต้องมาจากการเลือกของ..เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คือพระธัมมชโย และต้องทำงานร่วมกับเจ้าอาวาสคือพระธัมมชโย เงินเข้า-เงินออก วัดพระธรรมกาย ทุกบาท ทุกสตางค์ ต้องผ่านการรับรู้ของ 2 บุคคลร่วมกัน นั่นคือ เจ้าอาวาสและเหรัญญิก

ในการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนียนมงคลเศรษฐีขึ้นมาในวัดพระธรรมกายนั้น ก็ได้ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นผู้ดำเนินการแทบทุกอย่าง จนสำเร็จ

แต่ครั้น เกิดปัญหาในสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น และพบว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ได้สั่งจ่ายเช็คในนามสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ให้แก่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มากมาย รวมแล้วร่วมพันล้านบาท พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือธัมมชโย จึงถูกเจ้าหน้าที่ดีเอสไอตรวจสอบ

 

แต่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือพระธัมมชโย กลับให้การต่อศาลว่า

 

 

จำเลย (พระธัมมชโย) รับเงินบริจาคจากนายศุภชัยโดยสุจริต

 จำเลยไม่รู้จักกับนายศุภชัยเป็นการส่วนตัว

 

อีกทั้ง ไม่ทราบที่มาของเงินว่า เป็นของสหกรณ์ฯคลองจั่น ที่นายศุภชัยบริหาร คิดว่าเป็นเงินส่วนตัว

 

รู้เพียง นายศุภชัย เป็นผู้มีศรัทธาบริจาคทรัพย์สิน เหมือนกับคนอื่นๆ ทั่วไป

 

 

 

คำพูด ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือธัมมชโย นั้น จะพูดจริงหรือพูดเท็จก็ตามแต่ แต่พยาน-หลักฐาน และข้อเท็จจริง ตามความเป็นจริง ย่อมจะพิจารณาได้ไม่ยากจนเกินไป

 

 

 

วันนี้ ก็มีคำตอบแล้วว่า

ธัมมชโย พูดจริง หรือโกหก !

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ไทยพับลิกา : 17 ก.พ. 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264