เปล่าแทรกแซงศาสนจักร !

 

 

ดีเอสไอชี้แจง

เพียงแค่..ทำตามกฎหมาย

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ดีเอสไอ : 9 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264