คนนอก ยุสงฆ์ ให้แตกแยก !

 

พระพรหมบัณฑิตประกาศข่าว

ในนามอธิการบดี มหาวิทยาลัย มจร.

 

อ้อ ! เดี๋ยวนี้มีวิธีพูดแบบเปลี่ยนหมวกด้วย เหมือนชาลี แชปปลิน พลิกหน้าหมวกหลังหมวก ยักคิ้วหลิ่วตา คนดูฮากันลั่นโรง พระพรหมบัณฑิต เพิ่งไประชุมกับดีเอสไอเมื่อวาน ในนาม "กรรมการมหาเถรสมาคม" ตกวันนี้กลับไปพูดที่ มจร. วังน้อย ท่านประกาศตัวเองเป็น "อธิการบดี" ไม่ใช่ "กรรมการ มส." ซะแล้ว ก็แปลกดี

 

 

พูดวิชาการ-พูดในนาม มส.

 

พูดการเมือง-พูดในนามอธิการบดี

 

เป็นศิลปะการพูดที่ยอดเยี่ยมแห่งยุคเลยทีเดียว

 

 

 

 

พระพรหมบัณฑิต

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9 Ph.D.)

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เจ้าคณะภาค 2

 

กรรมการมหาเถรสมาคม

 

อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

 

 

 

 

 

เพิ่งไปเทศน์ที่วัดปากน้ำ เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ไม่ทราบว่าไปเทศน์ในฐานะอะไร ?

 

 

 

 

10 ก.พ. นี้มหาเถรฯ ถกคดี ธรรมกาย

มหาเถรฯ ถกคดี "ธรรมกาย" 10 ก.พ.นี้ หลัง ดีเอสไอ มีหนังสือสอบถามความคืบหน้า ด้าน "พระพรหมบัณฑิต" ชี้ "คนนอกวัดประสบการณ์สูงยุให้แตกแยก ย้ำคณะสงฆ์มีสติ สามัคคี อย่าหลงกลตกเป็นเครื่องมือ"

 

ตามที่เจ้าหน้าที่จากฝ่ายคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้หารือร่วมกับ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรฯ นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายชยพล พงษ์สีดา รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ถึงกรณีที่ดีเอสไอได้ตรวจสอบพระลิขิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เกี่ยวกับกรณีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) ซึ่งปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และทางดีเอสไอยืนยันว่า พระลิขิตมีผลตามกฎหมาย จึงต้องการสอบถามมายังมหาเถรฯ และสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีการร้องเรียนให้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ต้องอาบัติปาราชิกจากคดียักยอกเงินและที่ดินตามพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช โดยตัวแทนกรรมการมหาเถรฯ และสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ได้ชี้แจงถึงแนวทางในการดำเนินงานของคณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ให้กับทางดีเอสไอได้รับทราบแล้วนั้น

วันนี้ (9 ก.พ.) นายชยพล พงษ์สีดา รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เปิดเผยว่า พระพรหมบัณฑิต และพระพรหมโมลี ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ รวบรวมรายละเอียดข้อหารือต่างๆ ที่ได้หารือกับทางดีเอสไอเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยตั้งใจที่จะนำเข้าหารือในการประชุมมหาเถรสมาคม วันที่ 10 ก.พ.นี้ ด้วย

วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซนดี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน จัดโดยหลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มจร.ว่า การมาพูดในครั้งนี้ พูดในฐานะที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ทั้งนี้ การดำเนินกิจการพระพุทธศาสนาต้องมองด้วยสายตาเท่าทัน รู้เท่าถึงอะไรเกิดขึ้นที่ไหน อย่างไร ต้องตั้งสติ จากสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันยิ่งต้องมีสติ ต้องแยกให้ออกใครคือมิตร ใครคือศัตรู ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เสียแนวร่วม ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ปัจจุบันมีคนพยายามยุให้แตกกัน ประเทศไทยชำนาญเรื่องนี้ ฆราวาสตีกันยังไม่พอ ยังมายุให้ตีกันในศาสนาอีก ดังนั้น จึงไม่ควรตกเป็นเครื่องมือ คณะสงฆ์ต้องรวมกัน อย่าไปหลงกล เพราะพวกนอกวัดมีประสบการณ์สูงในการแบ่งฝ่าย จึงไม่ควรที่จะไปร่วมวงไพบูลย์ในการตีกัน หากมองแล้วจะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ ทั้งทางบ้านเมืองและวัด คือการแบ่งแยกและปกครอง โดยมีการยุให้แตกแยกกันก่อน และหากคณะสงฆ์ตอบคำถามอะไร ถ้าเป็นคำตอบที่เหมือนจะเข้าข้างฝ่ายหนึ่ง ก็จะถูกอีกฝ่ายโจมตี ดังนั้น คณะสงฆ์ต้องจับหลักให้มั่น ต้องไม่ร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บางเรื่องนิ่งบ้างก็ดี เพราะถ้าตอบไปอาจจะกลายเป็นการเติมเชื้อเพลิงของเรื่องนั้นได้

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า ชาวพุทธด้วยกันมาห้ำหั่นกันเองมันน่าเศร้า มีการสร้างความหวาดระแวงต่อคณะสงฆ์ด้วยการให้สัมภาษณ์ของคนไม่กี่คนมาโจมตีมหาเถรฯ-คณะสงฆ์ เพื่อให้เกิดการหวาดระแวงกัน ดังนั้น คณะสงฆ์ต้องรักกัน อย่าไปตกเป็นเครื่องมือ ส่วนทางแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การสร้างความสามัคคีของคนในชาติให้เกิดขึ้นให้ได้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา ก็ควรที่จะต้องให้คำตอบกับสังคมโดยผ่านงานวิจัย และดูแนวทางของที่อื่นๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่เคยศึกษาวิจัยจนพบยุทธศาสตร์ในการสร้างความสามัคคีสำเร็จมาแล้ว ส่วนคดีที่เป็นปัญหากันอยู่ ที่ถามกันทุกวันถึงความคืบหน้า วันที่ 10 ก.พ. นี้จะมีการนำเข้าที่ประชุมมหาเถรฯ

 

 

ที่มา  : เดลินิวส์  :  10 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264