นานาสังวาส !

 

 

ธรรมกายพลิกกฎหมายสู้

อ้าง..นานาสังวาส สังฆราชโจทย์ธัมมชโย ไม่ได้ !

 

 

อา..แล้วที่ประกาศมาหลายปีว่า "มส. มีมติให้สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช จึงดำเนินการนิคหกรรมแก่พระธัมมชโย" จะกระทั่งปิดคดีความไปนั้น มันมิผิดยิ่งกว่านานาสังวาสอีกหรือ ตลกนะ ตะที มส. มีมติให้รับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ตอนนั้นไม่เห็นมีใครอ้าง "นานาสังวาส" แต่วันนี้กลับอ้างเป็นปี่เป็นขลุ่ย งานนี้ แสดงว่า มส. ติดกับดักของตัวเอง วิ่งไปรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชมาปฏิบัติ ตอนหลังกลับปฏิเสธว่า "พระบัญชาผิด" เพราะเป็นนานาสังวาส อย่าบอกนะว่า มส. ก็..เสียค่าโง่ !

 

 

 

 

  


 

 


รายงานข่าวจาก มส.แจ้งว่า กรณีดีเอสไอส่งหนังสือถึง ผอ.พศ. ให้เสนอเรื่องเข้าสู่การ ประชุม มส. เพื่อใช้กฎนิคหกรรมปรับอาบัติปาราชิกพระธัมมชโย ถือว่าดีเอสไอใช้อำนาจอาณาจักรแทรกแซงศาสนจักรหรือไม่ เนื่องจากการลงนิคหกรรมเป็นกระบวนการทางพระธรรมวินัย เป็นอำนาจของคณะสงฆ์ กรณีการนำพระลิขิตมาอ้างในการลงโทษพระสงฆ์ทางพระธรรมวินัยนั้น มิอาจดำเนินการได้ตามกฎนิคหกรรม เนื่องจากกฎนิคหกรรม ข้อ 11 (4)
ระบุว่า

 

 

พระภิกษุที่จะตั้งโจทก์ต้องเป็นผู้มีสังวาสเสมอกัน จึงจะมีอำนาจในการโจทก์ได้

 

 

โดยคำว่า สังวาสเสมอกัน ตามกฎ 11 แห่งนิคหกรรม หมายความว่า พระภิกษุนั้นต้องเป็นนิกายเดียวกัน ทำสังฆกรรมอุโบสถร่วมกัน เช่น ลงปาติโมกข์ บวชนาค และรับกฐินร่วมกันได้ เป็นต้น

 

 

ในกรณีพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ทรงเป็นธรรมยุติกนิกาย ไม่ลงปาติโมกข์ ไม่บวชนาค และไม่รับกฐิน ร่วมกับมหานิกาย มีพระลิขิตออกมาโจทก์มหานิกายว่า เป็นอาบัติปาราชิก เป็นการขัดต่อพระธรรมวินัย ว่าด้วย นานาสังวาส และนิคหกรรม กฎ 11 ใช่หรือไม่ ทั้งนี้ การที่มีผู้นำพระลิขิตมาใช้เป็นข้ออ้างในการปรับอาบัติปาราชิกพระสงฆ์ จึงควรระวังให้มาก จะทำให้เกิดความขัดแย้ง นำมาซึ่งความเสื่อมสลายแห่งคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา

 

 

 

ที่มา  : ข่าวสด  :  7 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264