ตรวจทรัพย์สินเจ้าคุณเสนาะ !

 

 

อา ! มีใครหลายคน อยากรู้เหลือเกิน ว่าเงินทองของเจ้าคุณเสนาะนั้น จะถึงระดับ "พันล้าน" ดังที่เขาเล่าลือกันจริงหรือไม่

 

วันนี้ เวลาสำรวจทรัพย์สินของบุคคลสำคัญของประเทศไทย ผู้เคยดำรงตำแหน่ง "เลขาธิการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช" มีอำนาจมากที่สุดในคณะสงฆ์ไทย ผู้มีนามพระราชทานว่า "พระพรหมสุธี" อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ-เจ้าของภูเขาทอง ได้มาถึงแล้ว

 

อีกไม่กี่อึดใจก็คงรู้ ว่าเงินสดมีกี่บัญชีๆ ละเท่าไหร่ สวนกล้วยไม้มีหุ้นอยู่หรือไม่ และรถยนต์อีกตั้ง 20 กว่าคันเหล่านั้น มันหายไปไหน เพราะถ้าเป็นของญาติโยมเขาถวายด้วยความศรัทธาดังที่เจ้าคุณเสนาะบอกนักข่าวจริง ของเหล่านั้นมันต้องอยู่ และต้อง..ตกเป็นของสงฆ์ ตามพระธรรมวินัย !

 

 

  

 

 

 

วัดสระเกศฯ ตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็น กก.ตรวจสอบทรัพย์สินเจ้าคุณเสนาะแล้ว

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เปิดเผยว่า ช่วงเช้าวันนี้ที่วัดสระเกศฯ มีพิธีเก็บอัฐิพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) อดีตกรรมการมหาเถรสมคม (มส.) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และพิธีฉลองอัฐิในวันเดียวกัน โดยพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการ มส.เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ พร้อมด้วยพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และพระสงฆ์ จำนวน 200 รูปร่วมพิธี สำหรับอัฐิของพระพรหมสุธีทางวัดได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งส่วนแรกจะประดิษฐานที่ตำหนักสมเด็จ เก็บไว้ร่วมกับอัฐิบูรพาจารย์วัดสระเกศฯ โดยจะประดิษฐานภายหลังจากเสร็จพิธีทำบุญครบรอบ 50 วันแห่งการมรณภาพแล้ว ส่วนที่ 2 ประดิษฐานที่กุฏิคณะ 1 วัดสระเกศฯ และส่วนที่ 3 ทางญาติพระพรหมสุธีจะนำไปประดิษฐานที่บ้านเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา

 

พระมหากฤษณะ กิตติปัญโญ พระอุปัฏฐากพระพรหมสุธี กล่าวว่า สำหรับทรัพย์สินที่อยู่ในกุฏิของพระพรหมสุธี ที่พระพรหมสุธีได้เขียนสั่งเสียไว้ก่อนมรณภาพนั้น ทางวัดสระเกศฯ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว โดยการจัดการทรัพย์สินของพระพรหมสุธี ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างไร โดยในส่วนที่ยกให้อาตมา บางรายการจะยกให้วัดสระเกศฯ ส่วนรายการอื่นๆ จะเก็บไว้ที่กุฏิคณะ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์

 

 

 

 

ที่มา  : มติชน :  5 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264