สกัดบินนอก !

 

พุทธะอิสระแจ้งดีเอสไอ

อย่าปล่อยให้ธัมมชโยลอยนวล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :  เฟสบุ๊คพุทธะอิสระ  :  5 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264