อย่างเป็นทางการ !

 

ดีเอสไอแถลง

 

ส่งหนังสือแจ้ง พศ.-มส. แล้ว

 

 

ถามว่าปฏิบัติตามพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชแล้วหรือยัง

ถ้ายัง..ก็อาจจะมีความผิด ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

 

ดีเอสไอ แจงแม่น้ำห้าสาย ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม ทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีธัมมชโย ว่าไปถึงไหน ทั้งสองหน่วยงานได้ปฏิบัติตามพระลิขิตสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แล้วหรือยัง ถ้ายัง, ก็อาจจะมีความผิดในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

 

อืม ! กรณีดีเอสไปแจ้งไปยัง "สำนักพุทธ" นั้น คิดว่าน่าจะพอฟังได้ เพราะเป็นหน่วยราชการเหมือนกัน แต่กระนั้นก็ยังต้อง "ตีความ" กันต่อไปว่า ที่ดีเอสไอแจ้งให้ พศ. ดำเนินการ "สึก" พระธัมมชโยนั้น "เป็นอำนาจหน้าที่" ของ พศ. หรือเปล่า ? ถ้าเปล่า ? ก็แสดงว่า พศ. ไม่ต้องรับผิดชอบกรณีนี้ เพราะการวินิจฉัยให้พระภิกษุสามเณร "ขาด" จากความเป็นพระนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของ..มหาเถรสมาคม ประเด็นนี้ ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็แค่ทำหนังสือ "แจ้ง" ให้ทราบถึงดีเอสไอ จะแจ้งอย่างไรก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายแล้วก็..เอาผิด พศ. ไม่ได้อยู่ดี

 

ส่วนกรณีที่ดีเอสไอ ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยัง "มหาเถรสมาคม" ซึ่งเป็นรัฐบาลของคณะสงฆ์ แถมด้วยการคาดโทษว่า ถ้าหากไม่ดำเนินการสึกพระธัมมชโย ตามพระบัญชาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช แล้ว มส. ก็อาจจะมีความผิด ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 

ตรงนี้มี 2 ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย คือ

 

1. ดีเอสไอ มีอำนาจในการ "สั่ง" หรือ "บังคับ" มหาเถรสมาคม ให้ต้องดำเนินการตามที่ดีเอสไอวินิจฉัยและสั่งการหรือไม่ ซึ่งต้องถามด้วยว่า

 

2. ระหว่าง ดีเอสไอกับมหาเถรสมาคมนั้น ว่าโดยสถานะ มหาเถรสมาคมมีสถานะเป็นอะไร คือเป็นหน่วยงานของราชการ เหมือนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือเปล่า ? ถ้าเป็น-มหาเถรสมาคม ก็จะกลายเป็น "หน่วยงานของรัฐ" ที่ต้องปฏิบัติตามที่ดีเอสไอจี้ไชให้ทำ แต่ถ้าไม่เป็น, ก็ต้องแสดงฐานะให้เห็นว่า "มหาเถรสมาคมมิใช่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ขึ้นต่อดีเอสไอ" คำสั่งของดีเอสไอจึงไม่มีผลผูกพันกับมหาเถรสมาคม ไม่ว่ากรณีใดๆ ส่วนเรื่องจดหมายนั้น ถ้าดีเอสไอ "ขยัน" ส่งมาให้มหาเถรสมาคมๆ ก็คงจะรับไว้ แต่จะอ่านหรือไม่อ่าน หรืออ่านแล้ว จะตอบหรือไม่ตอบ หรือจะตอบอย่างไร ก็เป็นสิทธิของมหาเถรสมาคม

 

กรณีที่ดีเอสไอ ส่งจดหมายถึงมหาเถรสมาคม จี้ให้ปฏิบัติตามที่วินิจฉัยไปนั้น ถือว่าเป็นกรณีประวัติศาสตร์ หากมหาเถรสมาคมปฏิบัติตาม ก็เท่ากับว่า ดีเอสไอเป็นหน่วยงานที่ "มีอำนาจเหนือกว่า" มหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นรัฐบาลของคณะสงฆ์ไทย มีสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นพระประมุข ทำนององค์พระมหากษัตริย์ แต่ถ้ามหาเถรสมาคมไม่ปฏิบัติตามที่ดีเอสไอแจ้งเตือน ก็อาจจะถูกดีเอสไอดำเนินการฟ้องร้องทางด้านกฎหมาย ซึ่งก็ต้องพิสูจน์สถานภาพ ว่ามหาเถรสมาคม เป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์จริงหรือไม่ ซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบสุดท้ายก็น่าจะเป็น..ศาลอาญา !

 

 

 

 

 

อธิบดีดีเอสไอ จี้ถาม พศ. -มส. ปฏิบัติตามพระลิขิตสังฆราช ให้ 'ธัมมชโย' อาบัติปาราชิก ย้ำหาก พศ. ไม่ดำเนินการ เข้าข่ายความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

 

4 ก.พ. 2559 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงหนังสือที่ดีเอสไอส่งถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อสอบถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ พศ. และ มส. ตามที่มีการร้องเรียนให้พระธัมมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายต้องอาบัติปาราชิก จากคดียักยอกเงินและที่ดินตามพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชนั้น ได้ดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างโดยประเด็นที่ต้องการให้ พศ. ตอบมายังดีเอสไอคือ การดำเนินการตามพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีผลในทางกฎหมาย พศ. ที่เป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานเดียว ในการทำหน้าที่เลขานุการประสานกับกรรมการมหาเถรสมาคม ได้ดำเนินการอย่างไรกับพระธัมมชโยในกรณีดังกล่าวแล้วบ้าง การดำเนินการถูกต้องหรือไม่ ซึ่งตามพระลิขิตฯกำหนดไว้ 2 ประเด็น ทั้งเรื่องอาบัติปาราชิกและเรื่องการคืนทรัพย์สิน ซึ่งคดีทางโลกเคยมีการพิจารณาแล้วว่ามีความผิด รวมทั้งคดีดังกล่าว พศ. เป็นหน่วยงานผู้ร้องต่อกองปราบปรามให้ดำเนินคดี อย่างไรก็ตามจากการประสานกับผู้อำนวยการ พศ. ได้รับแจ้งว่า พศ. จะตอบกลับดีเอสไอ ภายในเดือน ก.พ. นี้

พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวอีกว่า หนังสือจากดีเอสไอยังไม่ใช่การชี้มูลความผิด แต่เป็นการแจ้งประสาน พศ. ให้ดำเนินการ และหากไม่ดำเนินการ พศ. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีความผิด ฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หาก พศ. ดำเนินการไปแล้วอย่างไร ก็ต้องชี้แจงต่อสังคมเพื่อให้สิ้นสุดข้อสงสัย หาก พศ. ตอบมายังดีเอสไอแล้ว จะมีการเรียกประชุมพนักงานสอบสวนอีกครั้ง เพื่อชี้มูลความผิด ทั้งนี้ นอกจาก พศ. ดีเอสไอยังได้ส่งหนังสือลักษณะเดียวกันนี้ไปยัง มส. เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามพระลิขิตด้วย

 

 

 

 

ที่มา  :  คมชัดลึก  :  4 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264