ผิดขั้นตอน !

 

 

กรณี สนช. แก้ไข พรบ.สงฆ์ สามวาระรวด

 

แหล่งข่าวกล่าว !

 

 

อา..ถ้าเป็นแค่ "แหล่งข่าว" ก็จบข่าวซีฮะ ข่าวระดับนี้มันต้องระดับ "บิ๊กๆ" เช่น บวรศักดิ์ อุวรรณโณ วิษณุ เครืองาม มีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นต้น กระแอมกระไอ ถึงจะทำให้ สนช.  "ทั้งสภา" หวาดผวาได้ ถ้าเป็นแค่อัยการหรือนักข่าวโนเนม ประเภทจิ้งจกทัก ก็ต้องไปรอหวยออก ว่าทักแม่นหรือไม่ แค่เลขท้ายสามตัว

 

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการออกมาทักเช่นนี้จะไม่มีผลทางกฎหมาย เพราะถ้าไปถามทางรัฐบาลๆ ก็คงจะตอบว่า "มอบหมายให้รัฐมนตรีออมสินไปประชุมร่วม ถือว่าเป็นการไปในนามของรัฐบาล จึงสามารถตอบแทนรัฐบาลได้" ยื่นเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญๆ ก็คงวินิจฉัยเช่นเดียวกัน แต่มันจะมีผลตรงที่ว่า ถ้ายื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ "ตีความ" ในประเด็นนี้ พรบ. ฉบับดังกล่าว จะสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ หรือว่าต้องรอจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย

 

แต่ถึงอย่างไร ก็คงไม่มีผลอีกล่ะ เพราะศาลรัฐธรรมนูญคงจะรีบเปิดศาล และวินิจฉัย "สามวาระรวด" ภายใน "หนึ่งชั่วโมง" เช่นกัน มันเหมือนแมงหวี่ตอมตาช้างน่ะ ทำให้รำคาญเสียเปล่าๆ ใครออกมาเล่นเกมตุกติกแบบนี้บ่อยๆ ก็เตรียมเดินทางเส้นเดียวกับ "หนูองอาจ" ศิษย์โปรดพ่อใหญ่ธัมมชโยให้ดีก็แล้วกัน ไม่เจ๊อะกั๋นนาน คิดถึงจังเลย..!

 

 

 

 

 

 

 

ชี้ พ.ร.บ.สงฆ์ส่อผิดขั้นตอน "ออมสิน" ไม่มีอำนาจตอบแทน ครม.

 

 

แหล่งข่าวนักกฎหมายจากสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผย กรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ทั้ง 3 วาระ เสร็จสิ้นในวันเดียว ว่า น่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งมาตรา 14 วรรค 5 กำหนดว่า ร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) อาจขอรับไปพิจารณาก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับหลักการก็ได้ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ข้อ 117 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ที่ สนช. เป็นผู้เสนอ ครม. อาจขอรับร่าง พ.ร.บ.นั้นไปพิจารณาก่อนที่สภาจะลงมติรับหลักการ ตามข้อ 116 ก็ได้ โดยให้รอการพิจารณาไว้ก่อน 30 วัน

 

ดังนั้น เมื่อ สนช.เป็นผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องสอบถามไปยัง ครม. ก่อนว่า มีความประสงค์จะขอรับร่าง พ.ร.บ. ไปพิจารณาก่อนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติรับหลักการหรือไม่ หาก ครม. มีความประสงค์ขอรับร่างพระราชบัญญัติไปพิจารณาก่อน สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องรอก่อน 30 วัน และสอบถามในที่นี้จะต้องสอบถามไปยัง ครม. ไม่ใช่นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่มีอำนาจตอบแทน ครม.

 

การที่นายออมสินชี้แจงในสภาว่า รัฐบาลไม่ขัดข้องที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ จึงยังไม่เป็นความเห็นของคณะรัฐมนตรี และถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังไม่ได้สอบถามต่อกรณีนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย

 

"ในกรณีนี้จึงน่าจะถือว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบดังกล่าวเป็นร่างที่ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2557 มาตรา 14 วรรค 5 และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ข้อ 117 วรรคหนึ่ง จึงน่าที่จะต้องมีการยื่นร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ดังกล่าว ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่" แหล่งข่าวกล่าว

 

 

 

 

 ที่มา : มติชน : 31 ธันวาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264