NEVER !

 

 

พนม ศรศิลป์ ระบุ มติ มส. ไร้ผล

 

สมเด็จช่วง "ไม่เคยถูกเสนอชื่อ" เป็นสังฆราช !

 

 

 

 

อา..คุณพนม แกหมายถึงว่า มติมหาเถรสมาคม ครั้งพิเศษ ที่ 1/2559 ประชุมลับกันที่ไหนไม่รู้ สกอร์ออกมาที่ 17-0 "ให้เสนอนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ - ช่วง วรปุญฺโญ" วัดปากน้ำ เป็นสมเด็จพระสังฆราช "โดยเอกฉันท์" ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย นั้น ไร้ผลโดยสิ้นเชิง เมื่อ สนช. ผ่านกฎหมายแก้ไขฉบับใหม่ ให้กลับไปใช้ "ข้อความเดิม" ใน พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 นอกจาก "มติ มส." จะไร้ผลโดยสิ้นเชิงแล้ว ต่อจากนี้ไป "มส." ก็ไม่มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อ "สมเด็จพระสังฆราช" ต้องรอรับ "การแจ้งให้ทราบ" จากสำนักนายกรัฐมนตรี  หรือไม่ก็ "เปิดทีวี" ลุ้นผลการแข่งขัน เท่านั้น นั่นก็เท่ากับว่า "ปัดมือ มส." สำเร็จ เรียกตามสำนวนนิยมของธัมมชโยว่า "ชิตัง เม" !

 

 

ดังนั้น มติ มส. ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา จึงถือว่า ไม่มี หรือไม่มีผล เท่ากับ ไม่เคยมีมติ มส. ดังกล่าวเลย พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า It's Over ! มันจบแล้วครับ เจ้านาย ! ต่อไปก็รอลุ้นหวยว่าจะออกวัดไหน ระหว่าง "วัดบวรนิเวศวิหาร" กับ "วัดราชบพิธ" ?

 

 

 

 

 

 

พระร่วง !

 

 

ผอ.พศ. ชี้ มติ มส. 5 ม.ค. 59 ไม่มีผล !

 

 

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า หลังจากนี้ พศ. จะนำผลการประชุม สนช. เกี่ยวกับการแก้ไข มาตรา 7 รายงานให้มหาเถรสมาคมรับทราบ ที่สำคัญ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล พศ. จะเข้ากราบมหาเถรสมาคมในวันที่ 10 มกราคม 2560 นี้ด้วย ทั้งนี้ การแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ไม่ได้แตะในมาตราอื่น แก้ไขเพียงมาตรา 7 เพียงมาตราเดียว ที่สำคัญเมื่อกฎหมายประกาศใช้เมื่อใด กระบวนการที่ มส. ได้เสนอนาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ก็ถือว่าตกไป โดยจากนี้ มส. ไม่มีส่วนในการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ก็จะเป็นไปตาม มาตรา 7 ที่ สนช. ได้ดำเนินการแก้ไข

 

 

 

 ที่มา : เดลินิวส์ : 30 ธันวาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264