คุมเกม !

 

 

 

 

สำนักพุทธเรียกประชุมหน่วยงานตาม ม.44

 

ดีเดย์พรุ่งนี้ 31 สิงหา 59

 

 

 

อา..แบบนี้ภาษานักฟุตบอลเขาเรียกว่า ครองบอล หรือคุมเกม ส่วนภาษาวงไพ่ไม่รู้ฮ่ะ เพราะว่าสามารถ "เปิดเวทีใหญ่" ใช้ทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่ประชุม ใครคุมพื้นที่ทำเนียบได้ก็คือคุมเกมประเทศไทยตัวจริงเสียงจริง นายพนม ศรศิลป์ ถูกกรมการศาสนาเบียดลงข้างสนามไป 2-3 วัน วันนี้คืนฟอร์มกลับลำทันแล้ว สามารถล็อบบี้เอางานใหญ่มาไว้ในสำนักพุทธฯ ได้ ชงเรื่องให้เปิดเวทีที่ "ทำเนียบรัฐบาล" ยิ่งกว่าเปิดงานโอลิมปิก เป็นการประกาศว่า "ไผเป็นไผ" กรมการศาสนาเปิดประชุมไปก่อนหน้านั้นถือว่าเด็กๆ รู้ไหมว่าเวทีศาสนาเมืองไทยนั้นใครเป็นเจ้าพ่อตัวจริง อ๊ะ ! พูดมากไปก็ไม่ดี ดูพรุ่งนี้ดีกว่า ว่าที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น ใครคุมเกม ?

 

 

 

 

 

"สับไพ่ในมือ"

 

พนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักพุทธ

 

 

 

 

มส. ถก ม.44 มาตรการคุ้มครองศาสนา 31 ส.ค.

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษก พศ. เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ว่า ที่ประชุม มส. มีวาระการประชุมสำคัญหลายเรื่อง ได้แก่ มส. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ตามที่ พศ.เสนอ โดยหลังจาก พศ.ได้สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุม และปรับร่าง พ.ร.บ.จาก 28 มาตรา เพิ่มเป็น 31 มาตรา

 

 

นอกจากนี้ มส.มีมติให้ผู้แทน 3 รูป ได้แก่ พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งที่ 49/2559 เรื่องมาตรการคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกําหนดมาตรการ และกลไกในการส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความสมานฉันท์ของศาสนิกชนของทุกศาสนา ซึ่งนายสุวพันธุ์ได้มอบให้ พศ.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุม ในวันที่ 31 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

 

 

ที่มา : มติชน : 30 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264