มอบ 8 แสน !

 

กระทรวงต่างประเทศหนุนมุสลิมไปฮัจย์ซาอุ

 

 

 

 

 

 

กระทรวงต่างประเทศ มอบเงิน 8 แสนบาท สนับสนุนไทยมุสลิมร่วมพิธีฮัจย์

 

15 ส.ค. 59 นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของไทย (อะมีรุ้ลฮัจย์) จำนวน 800,000 บาท ให้แก่ นายอรุณ บุญชม อะมีรุ้ลฮัจย์ ประจำปี 2559 (ฮ.ศ. 1437 ) โดยมี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี และผู้บริหารกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมเป็นสักขีพยาน     

 

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวชื่นชมบทบาทของสำนักจุฬาราชมนตรี ที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการดำเนินกิจการฮัจย์ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งได้เน้นย้ำบทบาทของกระทรวงฯ ในการดำเนินภารกิจการสนับสนุนกิจการฮัจย์ และกิจกรรมของชุมชนมุสลิมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงฯ ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของไทยเป็นประจำทุกปี     

 

ในการนี้ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ได้แสดงความขอบคุณกระทรวงฯ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนมุสลิมไทยในกิจการฮัจย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ ให้แก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ของไทยเป็นอย่างดีตลอดมา     

 

ทั้งนี้ เทศกาลฮัจย์ในปีนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้ง นายอรุณ บุญชม รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นอะมีรุ้ลฮัจย์ แทนจุฬาราชมนตรี ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอะมีรุ้ลฮัจย์ได้ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทย และประสานงานในการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

 

กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีบทบาทในการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ในการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราให้กับชาวไทย ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย และมีสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงฯ ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกการประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยมุสลิม ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา   

 

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้ส่งข้าราชการมุสลิมเดินทางไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2559 (ฮ.ศ. 1437 )นี้ มีผู้แสวงบุญชาวไทยที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวนทั้งสิ้น 9,602 คน จากจำนวนที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 10,400 คน

 

 

 

ที่มา : คมชัดลึก  : 16 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264