อเมริกามาไม่ถึงครึ่ง !

 

 

 

เจ้าคุณสมัคร ศิษย์วัดปากน้ำ นำทีม

 

สู้เพื่อพ่อ !

 

 

 

 

 

เจ้าคุณสมัคร - พระวิเทศวิสุทธิคุณ

 

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำโอไฮโอ้

รองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 2

เจ้าของลายเซ็น "สมัชชาสงฆ์ไทย ยูเอสเอ"

 

 

 

 

อา..สหรัฐอเมริกามี 50 รัฐ แต่มีผู้ "สู้เพื่อสมเด็จช่วง" เพียง 12 รัฐ ขาดหายไปกว่าครึ่ง หรือได้คะแนนเสียง "ไพรแมรี่โหวต" ไม่ถึงครึ่ง โดยกติกาจึงไม่สามารถจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ พูดง่ายๆ ก็คือว่า แพ้ตั้งแต่ในมุ้ง นั่นประเด็นที่หนึ่ง

 

ประเด็นต่อมา เมื่อจะทำงานในนามสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ หรือบายลอว์ ก็ต้องมีการ "ยื่นญัตติ" ในที่ประชุมใหญ่ หรือประชุมเล็ก (วิสามัญ) ก็ได้ แล้วให้ที่ประชุมลงมติ ผลออกมาอย่างไรก็ให้ยึดถือตามนั้น แต่นี่กลับมีสมาชิกแค่ 12 รัฐ ไปประชุมกันเอง ทำนองประชุมลับของกรรมการมหาเถรสมาคม มีลับลมคมในแต่เริ่ม

 

ประเด็นสุดท้าย เรื่องลายเซ็นในประกาศ ซึ่งถ้าหากเป็นมติของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ต้องมีลายเซ็นของ "ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา" กำกับ หรืออย่างน้อยก็ต้อง "รองประธาน-ปฏิบัติหน้าที่แทน" เป็นผู้ลงนาม จึงจะถือว่ามีศักดิ์และสิทธิ์โดยสมบูรณ์ แต่..แต่ครั้งนี้ นอกจากประธาน รองประธาน จะไม่ยอมลงนามรับทราบแล้ว แม้แต่ "พระครูถนัด-เลขาธิการ" ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าคุณสมัครโดยตรงเอง ก็ยังไม่ลงลายเซ็น เจ้าคุณสมัครนั้นมีตำแหน่งเป็น "รองเลขาธิการ อันดับที่ 2" อีกต่างหาก ถือว่าข้ามแม้กระทั่งเลขาธิการไป

 

เข้าใจอยู่ว่า เจ้าคุณสมัคร ท่านมีความกตัญญูต่อหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำ อยากจะแสดงออกซึ่งความกตัญญู แบบว่าถึงอยู่ไกลแต่ใจยังห่วง แต่การนัดประชุมกันกะหรอมกะแหรม แล้วออกประกาศในนาม "สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา" นั้น มองยังไงก็ไม่สวย เพราะว่ามติไม่เป็นเอกฉันท์ แถมพระวัดปากน้ำลงมาเล่นเองชงเองกินเองแบบนี้ จะให้สังคมเขามองอย่างไร ออกประกาศในนาม "วัดปากน้ำอเมริกา" เสียเอง ยังจะดีเสียกว่า แต่มันสายไปเสียแล้ว ประกาศไปแล้ว

 

งานนี้บ่งชี้ด้วยว่า สงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา คุมกันไม่อยู่ จู่ๆ ก็มีการนัดรวมตัวกันประชุมแล้วลงมติ "ในนามสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา" แบบว่าข้ามหน้าประธาน รองประธาน และเลขาธิการ ไปหมด ทำลายระบบบริหารป่นปี้ ถึงแม้ว่างานนี้ ทางประธาน รองประธาน และเลขา จะอนุญาตให้ทำได้ แต่ก็ไม่สวยและไม่ถูกต้องอีกนั่นแหละ เพราะไม่มีที่ไหนหรอก ที่รองเลขาจะกล้าทำการถึงเพียงนี้ หรือไม่ก็แสดงว่า รองเลขาธิการ มีอำนาจมากกว่า ประธานและเลขาธิการ ตัวจริง เพราะมิเช่นนั้นก็คงไม่มีแถลงการณ์ฉบับนี้ออกมา สู่สายตาพระธรรมทูตทั่วโลก

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ : 2 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264