ลุ้น ป.9 เป็นด๊อกเตอร์ !

 

ชงเข้า ครม. ไวๆ นี้

 

 

 

อา..ก็ต้อง "ขอกราบ..ขอบคุณ" ท่านเจ้าคุณพลอย่างงามซักสามครั้ง ที่ทำให้ฝันของมหาเปรียญใกล้เป็นจริง มันเคลิ้มๆ น่ะ เหมือนละเมอยังไงไม่รู้ จู่ๆ ประโยค 9 จะมีวุฒิ "Ph.D." ต่อท้ายอีกนามกรหนึ่ง เหมือน 2 อิน 1 ถามว่าบรรดามหาอยากเป็นไหม แหมอยากเป็นซีคะ เชื่อเถิดว่า ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่าน งานนี้สำนักเรียนบาลีจะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั่วประเทศ เพราะพระเณรจะมุ่งหน้าไปท่องคาถามหานิยมกันหมด ปีหน้าจะมีพระเณรสอบบาลี ประโยค 9 ได้เกินร้อย แหมแค่ 8 ปี ได้ด๊อกเตอร์ แล้วจะไปอินเดียทำไมให้เสียเวลา เรียนบาลีนี่แหละชัวร์ อุ๊ย สงสัยต้องกลับไปเรียนอีกรอบแล้ว ได้ 9 สองครั้ง เท่ากับ 18 ประโยค ได้ด๊อกเตอร์อีก 2 ใบ รวมเป็น 4 ใบ คุ้มสุดๆ !

 

 

แต่..แต่นะ ท่านพลนะ การจะรับรองอะไรต่างๆ นั้น ในทางกฎหมายมันไม่มีศักดิ์และสิทธิ์ เพราะไม่มี "สถาบัน" รองรับ ปริญญาทุกใบในโลกนี้ เขามีสถาบัน คือมหาวิทยาลัย รองรับ มีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ มีอธิการบดี คณะบดี และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ คอยกำกับดูแลทุกขั้นตอน แต่ถามว่า บาลีมีเหมือนเขาไหม เอาอะไรมาเป็น "ฐานรองรับ" ดังกล่าวเล่าครับ วัดสามพระยาของท่านเจ้าคุณเอื้อนเป็นได้ไหม กับศาลาอบรมสงฆ์หลังใหม่น่ะ และการตรวจข้อสอบแบบ "ลงแขก" ปีหนึ่งระดมกำลังกันมาแค่ 3 วัน ตรวจไปคุยไป แล้วแม่กองบาลีก็ประกาศผลสอบออกไมค์สดๆ ในวันสุดท้าย ถือว่าเป็นการพิจารณางานวิจัยระดับด๊อกเตอร์ไหวไหม ?

 

นี่ต่างหากล่ะฮะ ที่เขาอยากทราบ ว่าทางคณะกรรมการมี "ระบบรองรับ" อะไรบ้าง ถ้าจะเอา มจร. หรือ มมร. มารับรองปริญญา ถามว่าแม่กองบาลีจะยอมหรือ เพราะไปประชุมทีไร ไม่ว่านักธรรมหรือบาลี พอจะมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ทางวัดบวรก็ตัดบทว่า "ต้องรักษาพระเกียรติยศของอดีตสมเด็จพระสังฆราช แก้ไขอะไรไม่ได้หรอก ปิดประชุม" จริงไหมครับ ท่านพล ?

 

 

 

 

เจ้าคุณพล วัดสังเวชวิศยาราม

 

วัดเดียวในไทยที่โรงเรียนวัดสังเวชไม่กล้าตัดคำว่า "วัด" ออก

 

 

 

ลุ้น ครม. ผ่านร่าง พ.ร.บ.พระปริยัติฯ สัปดาห์นี้ ชู "ป.ธ. 8-9" ทำวิจัยเทียบวุฒิ "โท-เอก"

 

 

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะคณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. เปิดเผยกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการเทียบวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ให้มีวิทยฐานะชั้นปริญญาเอก รวมถึง ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อาทิ สำนักงานปลัด ศธ. ที่มองว่าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม อาจขัดกับ พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 ที่ระบุว่า ผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและเเผนกบาลีสนามหลวงชั้น ป.ธ.9 มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี ว่า คณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ได้วางแนวทางแก้ไขในเรื่องที่หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอแนะมาบ้างแล้ว เช่น ที่ระบุว่าในการเทียบวุฒิการศึกษา ป.ธ.9 มีวิทยฐานะชั้นปริญญาเอก อาจขัด พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะฯ ที่ระบุให้มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี ทางคณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.จะหารืออีกครั้งเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามข้อเสนอแนะ ก่อนที่ร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

 

ตามที่นักวิชาบางท่านเสนอให้แยกการศึกษาทางโลก และทางธรรมออกจากกัน เพราะมองว่าการศึกษาทางธรรมมีคุณค่า ไม่ควรนำแก่นสารของวิชาทางพระพุทธศาสนามาโยงกับทางโลกนั้น อาตมาขอชี้แจงว่าการศึกษาภาษาบาลีเป็นการศึกษาที่เลอเลิศ และควรศึกษาให้ลึกซึ้งก็จริง แต่ในบางประเด็นคนจะตีความ เช่น ถ้าหน่วยงานต่างๆ จะรับผู้ที่จบเปรียญธรรมเข้าทำงาน ต้องตีคุณสมบัติที่หน่วยงานต่างๆ กำหนดไว้ อาทิ จบเป็นปริญญาโท หรือปริญาเอก แต่ไม่สามารถตีวุฒิการศึกษาเป็นจบโสดาบัน หรือจบพระอรหันต์ได้ เพราะอาจไม่ใช่คุณสมบัติที่วางไว้ พระราชวรมุนี กล่าว

 

พะราชวรมุนี กล่าวต่อว่า หากร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมมีผลบังคับใช้แล้ว การเรียนบาลีจะไม่ได้เน้นให้ศึกษาด้านเดียว เพราะในชั้น ป.ธ.8-9 ต้องวิจัยค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่เป็นส่วนประกอบด้วย มั่นในว่าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมจะผ่านแน่นอน แต่อาจจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่ขัด หรือแย้ง ซึ่งเตรียมชี้แจงทุกประเด็นไว้แล้วหากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถามถึง ส่วนการปรับโครงสร้างการเรียนการสอนคาดว่าไม่ยาก อย่างไรก็ตาม การศึกษาของแต่ละบุคคลมีความจำเป็นไม่เหมือนกัน ดังนั้น การศึกษาพระปริยัติธรรมจึงเพิ่มช่องทางให้กับพระสงฆ์ กรณีที่ไม่สามารถอยู่ในเพศบรรพชิตได้ ก็สามารถใช้วุฒิการศึกษาทางธรรมไปประกอบสัมมาอาชีพขณะอยู่ในเพศฆราวาสได้

 

นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมเตรียมนัดประชุมภายในสัปดาห์นี้ เพื่อหารือถึงข้อสนอแนะที่หน่วยงานต่างๆ ของ ศธ.ได้แนะนำมา และจะนำมติในที่ประชุมรายงานให้มหาเถรสมาคม (มส.) ทราบ ก่อนส่งไปให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. นำเสนอต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เสนอเข้า ครม.

 

 

 

ที่มา : มติชน  : 1 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264