อบรมบาลีก่อนสอบสหรัฐอเมริกา ปี 59

 

 

ข่าวแว่ว "พระพรหมดิลก" จะมาเป็นประธานเปิด

 

แสดงว่างานใหญ่

 

 

 

 

 

 

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9)

เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะ กทม.

กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา : 16 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264