ยกเลิกตักบาตรอุบล !

 

 

เปลี่ยนไปบิณฑบาตในวัดพระธรรมกายแทน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพเจ้าหน้าที่รื้อป้ายตักบาตรธรรมกายกลางดึก

ก่อนธัมมชโยจะโอนงานมารวมกับวันเกิดของตนเอง

 

 

 

 

 

หลังจากมีการประชาสัมพันธ์ไปในวงกว้างถึงการยกเลิกงานตักบาตรพระแสนรูป เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ภาคใต้และผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

26 องค์กรผู้จัดงานและสนับสนุนการตักบาตรพระแสนรูป ได้มีการประเมินว่าการยกเลิกการตักบาตรในครั้งนี้ นำมาซึ่งการสูญเสียรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีกว่าพันล้านบาท เนื่องจากสถิติการจองที่พัก การอากาศยาน และการขนส่งต่างๆ ที่มีอัตราการจองเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงมีการคาดการณ์ว่าจะมี    ผู้มาร่วมงานตักบาตรจากทั้งในและต่างประเทศราว 3-5 แสนคน ซึ่งถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สามารถทำให้เกิดเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมากในพื้นที่จากการจับจ่ายซื้อของรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าพักตามโรงแรมและสถานที่พักต่างๆ ทุกแห่งทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี 

 

จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยรายงานผลการสำรวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2557 ว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่มายังจังหวัดอุบลราชธานีจะมีการใช้เงินไปกับค่า ที่พัก,อาหาร เครื่องดื่ม, ซื้อสินค้า ของที่ระลึก, ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง, ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด, ค่าพาหนะ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อยู่ที่ 1,201 ถึง 1,537บาทต่อคนต่อวัน 

 

กำหนดการการตักบาตรหากจัดในช่วงเช้า นักแสวงบุญจำเป็นต้องมาพักค้างคืนในจังหวัดอุบลราชธานีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ดังนั้นหากมีการจัดงานตักบาตรต่อไปเป็นไปได้ว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนไปยังธุรกิจการโรงแรม ห้องเช่า ร้านค้าปลีก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี มากกว่า 1,500 ล้านบาท

 

 

 

ข่าว : WINNEWS : 13 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264