สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มรณภาพ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจากวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร รายงานว่า เมื่อเวลา 08:45 น. วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ได้มรณภาพแล้วอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ สิริชนมายุ 86 พรรษา 64 ส่วนหมายกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลนั้น ทางวัดสุทัศนเทพวราราม จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นั้น ท่านมีประวัติดังนี้

 

 


 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 11 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264