ป็นระเบียบราชการ !

 

 

สำนักพุทธฯชี้แจงกรณีฟ้องสมเด็จช่วง

 

ข้อหามีบัญชีธนาคาร

 

 

 

 

อา..งานนี้เห็นทีต้องร้องเพลง "คนบ่ใช่ทำอะไรก็ผิด" ซะแล้ว เผลอๆ จะผิดแม้กระทั่ง "หายใจ" สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง ในเวลานี้ ก็เช่นกัน ในสายตาของฝ่ายตรงข้ามคงมองท่าน "เป็นคนเสียหาย" แบบซ่อมไม่ได้ อะไรไปเสียแล้ว เพราะอะไรหรือ ก็เพราะเราอยู่ในสังคมแห่งการ "แบ่งสี-เลือกข้าง" ไง ?

 

พระธรรมวินัยมีหลายระดับ ระดับบริสุทธิ์ก็คือสมัยพุทธกาล มีพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุด แต่ยุคปัจจุบันนั้น เป้าหมายได้คลายตัวลง เหลือเพียง "สืบทอดศาสนา" ซึ่งสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัย อย่างสูงก็มุ่งโลกุตตระ บวชเสร็จก็เข้าป่าไปเลย ปานกลางก็มุ่งศึกษา แล้วนำมาสั่งสอนต่อ อย่างต่ำก็บวช 3 วัน 7 วัน บวชภาคฤดูร้อน บวชหน้าไฟ บวชแก้บน ฯลฯ สารพัดบวชที่สังคมไทยได้อุปโลกน์ขึ้นมา และยอมรับกันเป็นการภายใน ถามว่าในสมัยพุทธกาลมีไหม ?

 

เคยมีคำกล่าวว่า ดูไม้ต้องดูทั้งป่า อย่าดูเพียงต้นเดียว ดังตำรา "ตาบอดคลำช้าง" ของโบราณกาล ไพบูลย์วันนี้กำลังจะใช้วิธี "ดูไม้ต้นเดียว" เที่ยววิจารณ์ไม้ทั้งป่า ปัญญาชนได้เห็นก็เป็นเรื่องตลก แต่ขำไม่ออกอย่างเดียว "มันเป็นกรรมาธิการศาสนาได้ไง" ในเมื่อไม่รู้เรื่องศาสนาเลย อาศัยขยันต่อย ผิดมั่งถูกมั่ง ฟลาวน์มั่ง แล้วค่อยไป "นับคะแนน" ในตอนจบยก ถ้าเป็นวัยรุ่นต่อยกันมันก็คงไม่เท่าไหร่ แต่นี่เป็นผู้ใหญ่ ทำงานใหญ่ ต้องให้มันสมภูมิหน่อย นะคุณด๊อกเตอร์มโน อย่ามโนมากเกินไปสิ ทะเลาะกับคนทั้งบ้านทั้งเมืองนั้น มันมีที่ไหน ?

 

กรณีบัญชีธนาคารของพระนั้น ทางสำนักพุทธฯ ซึ่งก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยนั่นแหละ ที่ตั้งระเบียบขึ้นมา ให้พระต้องมีบัญชี "เพื่อง่ายต่อการถวายและไม่ผิดตัว" สมัยก่อนนั้น กว่าจะได้เงินก็ต้องยื่นคำร้อง ตกเบิกกัน 3 เดือน 7 เดือน บางทีเป็นปี กรมการศาสนาก็เลยถูกกล่าวหาว่าเป็น "กรมกินศาสนา" เอาเงินพระเณรไปหมุนกินดอก ฯลฯ สารพัด ครั้นท่านจัดระเบียบใหม่ ให้พระเปิดบัญชีธนาคาร กลับหาว่า..พระผิด

 

บัญชีธนาคารของพระนั้น ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ใน "ธนาคารกรุงไทย" ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ถ้าหากฝากในธนาคารอื่น ก็จะถูกหักค่าโอนไปครั้งละ 300 บาท นั่นคือเหตุผล ส่วนอัตรานิตยภัตของพระสังฆาธิการทุกระดับนั้นก็รู้กันอยู่แล้ว เมื่อพระสังฆาธิการทุกระดับ นับตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชลงมา ล้วนแต่มีบัญชีธนาคาร แล้วถามว่า การเจาะจงฟ้องเฉพาะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นั้น บริสุทธิ์ใจหรือไม่ ?

 

ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า ถ้ารัฐบาลไทยไม่เห็นชอบการถวายนิตยภัตตามที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชศรัทธามาแต่ต้น ก็ง่ายๆ เพียงแค่ "สั่งยกเลิก" แล้วทุกอย่างก็จะ "หยุด" ทันที ไม่ต้องเสียเวลามานั่งทะเลาะกันให้เปลืองน้ำลาย นะ พรุ่งนี้คุณไพบูลย์กรุณาไปหาบิ๊กตู่ บอกให้ยกเลิกเสียเถอะ !

 

 

 

 

 

 

 

พศ.ย้ำ พระสังฆาธิการทุกรูปต้องมีบัญชีธนาคารรับนิตยภัต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า พระภิกษุสามารถมีบัญชีธนาคารได้หรือไม่ โดยเฉพาะพระเถรานุเถระในระดับสมเด็จพระราชาคณะนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีการเผยแพร่ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2551 โดยระบุว่า นิตยภัตหมายความว่า เงินงบประมาณแผ่นดินที่พศ.ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อเบิกจ่ายถวายอุดหนุนอุปถัมภ์แก่พระภิกษุ ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ พระเปรียญธรรม 9 ประโยค พระภิกษุปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามพระบรมราชโองการในรัชกาลก่อน รวมทั้งบรรพชิตจีนนิกาย และอนัมนิกาย โดยในคู่มือการปฏิบัติงานนิตยภัตส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม(สถ.) ยังได้ระบุว่าการเบิกจ่ายนิตยภัตพระสังฆาธิการนั้น มีการเบิกจ่ายผ่านบัญชีธนาคารหรือเป็นเช็คสั่งจ่าย ดังนั้นพระสังฆาธิการทุกระดับ จะต้องมีบัญชีธนาคารส่วนตัวในการรับนิตยภัต รวมถึงสามารถรับการถวายปัจจัยที่พุทธศาสนิชนได้ถวายไว้ใช้สอยเป็นการสวนตัวได้

 

นายพิศาฬเมธ แช่มโสภา นักวิชาการเปรียญธรรม 9 ประโยค กล่าวว่า การที่ฆราวาสไปยื่นร้องพระภิกษุว่า มีบัญชีธนาคาร และรับเงินมีความผิดตามพระธรรมวินัยนั้น การถวายนิตยภัตพระสังฆาธิการผู้ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานถวายผ่านรัฐบาล ในปัจจุบันใช้ระบบบัญชีธนาคารทุกรูป ส่วนการที่พระรับเงินนั้น ตามพระธรรมวินัยแล้ว เป็นอาบัติปาจิตตีย์ ถือเป็นอาบัติเบาที่สามารถปลงอาบัติได้เหมือนกรณีพระขุดดิน ตัดต้นไม้ ก็ถือเป็นอาบัติปาจิตตีย์เช่นกัน ซึ่งชาวบ้านอาจจะมองว่าพระตัดต้นไม้ ปลูกต้นไม้ในวัดให้ร่มรื่นสะอาดตานั้น เป็นพระขยันแต่ถ้ายึดตามพระธรรมวินัยก็เป็นอาบัติ ที่สำคัญการปลงอาบัติของพระภิกษุ คือการแสดงความผิดต่อพระอีกรูปหนึ่ง ได้มีการทำอย่างต่อเนื่องทั้งช่วงเวลาทำวัตรเช้าทำวัตรเย็น และการลงปาฏิโมกข์ทุกวันพระและการประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุในเรื่องเล็กน้อย ก็อนุวัติไปตามบ้านเมือง ยกเว้นการผิดพระธรรมวินัยหนักคือ ปาราชิก 4 ที่ไม่มีข้อยกเว้นทุกยุคทุกสมัยจึงอยากให้ประชาชนได้เข้าใจถึงพระธรรมวินัยข้อนี้ด้วย

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 9 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264