พระเทพวิสุทธิคุณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มรณภาพ

 

สิ้นพระนักพัฒนาด้านการเกษตรและการศึกษาดีเด่นของภาคเหนือ

 

 


 

 

 

พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร)

 

เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม ถนนท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด และอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

เชียงใหม่ : พระเถระชั้นผู้ใหญ่ เจ้าอาวาสวัดบุพผาราม อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มรณภาพอย่างสงบ ด้วยโรคชรา สิริอายุ 91 ปี พรรษา 70 ลูกศิษย์ลูกหาแสดงความอาลัย
       
พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดบุพผาราม จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มรณภาพอย่างสงบภายในกุฎิช่วงเช้าที่ผ่านมา ด้วยโรคชรา ทำให้พระสงฆ์และฆราวาส ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหา ทยอยเข้ากราบถวายความอาลัย เป็นครั้งสุดท้าย บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
       
พระครูปลัด เกรียงไกร ธีรปัญโญ เลขานุการวัดบุพผาราม ลูกศิษย์ใกล้ชิดที่ดูแลอาการป่วย บอกว่า ท่านเจ้าคุณ ป่วยด้วยโรคหัวใจ และความดันมานาน 4 -5 ปี และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาโดยตลอด และระยะ 2 ปีหลังป่วยหนักจนไม่สามารถรับกิจนิมนต์ได้ ต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาลและช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ไม่ยอมไปโรงพยาบาลขอนอนรักษาที่กุฏิในวัด และช่วง 2-3 วัน ที่ผ่านมาอาการทรุดลง ไม่ยอมฉันอาหาร จนกระทั่งมรณภาพอย่างสงบช่วงเช้าที่ผ่านมา ท่ามกลางความอาลัยของลูกศิษย์

 

พระเทพวิสุทธิคุณ เดิมชื่อ กุศล มณีรัตน์ ชาวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 12 ปี และอุปสมบทเมื่อปี 2488 เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด มีความชำนาญในการพิมพ์ดีด ลูกคิดและบัญชี และงานสถาปัตยกรรมและสำเร็จการศึกษานักธรรมเอก ในปี 2489 ตำแหน่งทางการศึกษา เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2542

 

 

 

สมณศักดิ์

 

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่พระเทพวิสุทธิคุณ เมื่อปี 2546 และยังมีงานเขียนร้อยกรอง โดยใช้นามปากกา "วราวดี" และยังแต่งเพลงเรียบเรียงเสียงประสาน เพลงพัฒนาชีวิต ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตปลุกเร้าให้รักศิลปวัฒนธรรมไทย รักชาติ พระศาสนา ตลอดจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กินดี มั่งมีสีสุข นำไปแจกจ่ายให้กับสถาบันต่างๆ จนเป็นที่กล่าวขาน เป็นพระนักพัฒนา สิริอายุ 91 ปี พรรษาที่ 70 ส่วนพิธีการต่างๆ อยู่ระหว่างการหารือของลูกศิษย์

 

 

 

 

ที่มา : ผู้จัดการ  :  6 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264