BLACKLIST !

 

 

ธรรมกายอุบลติดแบล๊กลิสต์ทหาร

 

ออกแถลงการณ์โต้

 

วัดพระธรรมกายไม่เป็นภัยต่อความมั่นคง

 

 

 

 

 

 

 

ธุดงคสถานอุบล ร่อน จม. ร้องสื่อ อ้างเอกสาร คสช. หวาดระแวง พาดพิงเลื่อนลอยแบบอคติ ระบุมีแต่มุ่งมั่นจรรโลงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และเทิดทูนสถาบัน

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานการได้รับเอกสารอีเลคโทรนิกจาก ธุดงคสถานอุบลราชธานี เรียกร้องให้ผู้บริหารประเทศหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร เลิกระแวงในการทำกิจกรรม  มีแต่ให้ความร่วมมือรัฐบาลในอันที่จะทำให้ชาติไทยสงบสุขและเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลก ทั้งนี้มีรายละเอียดในเอกสารดังกล่าวที่ระบุว่า

 

 

 

 

เจริญพร เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

 

เรื่อง ขอชี้แจงข้อแท้จริงกรณีในเอกสาร คสช. (รล) 2.62/245

 

สืบเนื่องจากมีเอกสารให้ติดตามความเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเครือข่ายวัดพระธรรมกายนั้น ขอชี้แจงว่า

 

1.  วัดต่างๆ ที่มีในลิสต์ดังกล่าว ไม่เคยเข้าไปรณรงค์ให้สมเด็จวัดปากน้ำเป็นพระสังฆราช  เพราะโดยมติมหาเถรสมาคม ก็มีฉันทามติให้สมเด็จมหารัชมังคลาจารย์เป็นพระสังฆราชอยู่แล้ว  ที่ผ่านมามหาเถรสมาคมได้ดำเนินไปตามกฎหมายและประเพณีที่ดีงามอยู่แล้ว  มติ มส. เป็นเช่นไร วัดพระธรรมกายล้วนปฏิบัติตามมติ หาใช่ขัดแย้งหรือจะเสนอพระรูปอื่นเป็นสังฆราชไม่ อีกทั้งนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมีการโหวต แล้วให้วัดพระธรรมกายออกรณรงค์

 

2. อยากเรียนว่า วัดต่างๆ เหล่านั้น เคยได้รับอนุญาตให้ขอใช้สถานที่จัดบวชพระและบวชอุบาสิกาแก้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2553  ปัจจุบันนี้ หลายวัดแทบไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันเลย เช่น วัดยางกะเดา วัดบ้านเชือก วัดนาเยีย วัดอีสานสามัคคี ฯลฯ  มีเพียงศูนย์อบรมเยาวชนอุบลราชธานีและวัดหนองกินเพลเท่านั้นที่เป็นวัดที่ทำกิจกรรมกับวัดอย่างต่อเนื่อง อยากฝากถึงผู้ให้ข้อมูลว่า เป็นข้อมูลที่ทำให้เจ้าอาวาสและลูกวัดต่างๆ เหล่านั้นตื่นกลัวและสับสนยิ่งนัก

 

3. ทราบมาว่าแหล่งที่มาของข้อมูลมาจากทางวัดแดงหม้อ อ.เขื่องใน ซึ่งทราบดีว่าชาวบ้านบางส่วนไม่อยากให้ทางวัดพระธรรมกายเข้าไปทำกิจกรรม เพราะเกรงครหาต่างๆ ทางวัดก็ว่างเว้นจากการไปขอใช้เป็นศูนย์บวชพระเข้าพรรษามาหลายปีแล้ว

 

จึงอยากนำเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโปรดมองด้วยจิตปรารถนาดี และรับทราบว่า ทางวัดพระธรรมกาย และวัดกัลยาณมิตรต่างๆ ไม่เคยออกรณรงค์เรื่องดังกล่าว และโปรดลบชื่อวัดเหล่านั้นออกจากสารระบบที่คิดว่าเป็นเครือข่ายธรรมกาย เพราะเจ้าอาวาสวัดเหล่านั้นจะอึดอัดใจ เนื่องจากมีการพาดพิงเลื่อนลอยแบบอคติและตื่นกลัวจนเกินไป ทั้งๆ ที่วัดพระธรรมกายไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่อย่างไร     มีแต่มุ่งมั่นจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง หวังให้ชาติไทยเป็นปิ่นของนานาอารยประเทศ และเทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์ดุจร่มโพธิ์ฉัตรแก้วคุ้มเกล้าปวงเหล่าพสกนิกรทั่วหล้า

 

ขอท่านผู้บริหารประเทศหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารโปรดเลิกระแวงในการทำกิจกรรมที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ มีแต่ให้ความร่วมมือรัฐบาลในอันที่จะทำให้ชาติไทยสงบสุขและเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกตลอดไป

 

 

 

ด้วยจิตปรารถนาดี

ธุดงคสถานอุบลราชธานี

1 เมษายน พ.ศ. 2559

 

 

 

ที่มา : TBC News  :  4 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264