ลงดาบซ้ำ !

 

 

 

มจร. ขอนแก่น อุกเขปนียกรรม พุทธะอิสระ

 

ตามมติของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

อา..แสดงว่า คณะสงฆ์ขอนแก่นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีอะไรๆ ก็ต้องช่วยเหลือกัน เพียงแต่ว่า ขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ ได้รับฉายา "เมืองหลวงอีสาน" เหมือนเชียงใหม่ในภาคเหนือ บุคคลากรจึงต่างสังกัดกันมากมาย ดังนั้น การออกมติคณะสงฆ์ "ทั้งจังหวัด" จึงยังไม่ครอบคลุม ต้องออกมติ "มจร." ตามมาอีก เป็นเรื่องแปลกแต่จริง แต่ความจริงก็ไม่แปลก เพราะว่า ท่านรองอธิการบดี มจร. ขอนแก่น องค์ปัจจุบัน คือ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต หรือเจ้าคุณสุกันยานั้น ท่านสวมหมวก 2 ใบ ใบแรกก็คือรองอธิการบดี มจร. ขอนแก่น ถือเป็นงานวิชาการ ใบต่อไปคือ "รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น" ถือเป็นงานปกครอง จะบอกว่า ประกาศ มจร. ขอนแก่นครั้งนี้ ออกมาในนาม "ด้านปกครอง" ก็คงว่าได้ เพราะไม่ได้เกี่ยวกับงานวิชาการแต่อย่างใด แต่ก็อย่างว่าแหละเนาะ ไปรับตำแหน่งของท่านมาแล้ว ก็ต้องทำตามกติการของการอยู่ร่วมกัน ครั้นนิ่งเฉย ต่อไปภายหน้าก็จะมองหน้าลำบาก เพราะในคราวตกยากก็ต้องการคนช่วยเป็นธรรมดา เป็นธรรมดาว่า ขึ้นหลังเสือแล้ว ยากที่จักลงได้ !

 

 

 

 

 

 

 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ)

 

รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

 

รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

สภานิสิต มจร. ขอนแก่น อุกเขปนียกรรมพุทธะอิสระ

 

วันนี้ (2 เม.ย. 59) หลังจากที่มีประกาศพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ คณะสงฆ์อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ลงอุกเขปนียกรรม พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือ พระพุทธะอิสระ เป็นผู้หัวดื้อ ว่ายากสอนยากก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เป็นภิกษุพาล รุกรานพระเถระนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานนิสิตและสมัชชาพระนิสิตพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น ออกประกาศขอสนับสนุนและแสดงจุดยืนร่วมกับองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ ขอประกาศลงอุกเขปนียกรรม พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือ พระพุทธะอิสระ ซึ่งเป็นผู้ว่ายากสอนยาก แก้ยาก มีพฤติกรรมยุสงฆ์ให้แตกกันประจบสอพอฆราวาส ยอมให้ฆราวาสบงการชี้นำเพื่อทำลายให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา ดังนั้น สภานิสิตและสมัชชาพระนิสิตฯขอร่วมประกาศลงอุกเขปนียกรรมแด่พระรูปดังกล่าวเ พื่อนำความสงบสุขเรียบร้อยดีงามมาสู่พระพุทธศาสนาสืบไป

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์  :  3 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264