เงินวัดไทยแอลเอบาน !

สมาชิกสมัชชาฯอีเมล์ถาม
"ความจริงคืออะไร"

ทำไมทางนี้บอกอย่างโน้น ทางโน้นบอกอย่างนี้

ไม่เหมือนกันซักทาง ?
 

 

 

 

 

อนุสนธิจากรายงานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 23/2557 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สหรัฐอเมริกา วันที่ 20 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ทางสมัชชาสงฆ์ไทยได้แจ้งให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงรายการเงินของสมัชชาฯ ในปี พ.ศ.2557 หนึ่งในนั้นมีรายการจ่ายเป็นกรณีพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของพระพรหมสุธีและคณะ ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ตามรายการดังนี้

 

วัดพุทธานุสรณ์ ซานฟรานซิสโก จำนวนเงิน 1,844 เหรียญ

วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ แคลิฟอร์เนีย จำนวนเงิน 2,829 เหรียญ

วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส จำนวนเงิน 3,032 เหรียญ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี รัฐแมรี่แลนด์ จำนวนเงิน 3,151 เหรียญ

 

 

 

ส่งผลให้เงินที่ทางวัดไทยแอลเอถวายบำรุงสมัชชาสงฆ์ไทยฯในจำนวนนี้ ไม่เหลืออยู่ในบัญชีอีกต่อไป

 

ซึ่งในวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ได้นำเสนอข่าวดังกล่าว ตกวันรุ่งขึ้น ก็มีคำชี้แจงจากทางสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แจ้งมาว่า จำนวนเงินดังกล่าวนั้น มิใช่เงินของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา หากแต่เป็นเงินของวัดไทยแอลเอ ซึ่งได้มาจากการจัดงานทำบุญอายุ 82 ปี ของพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยแอลเอ และได้ถวายสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ผ่านพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) ณ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน วันที่ 11 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ "จ่ายให้แก่วัดต่างๆ ที่สำรองจ่ายค่าต้อนรับพระพรหมสุธีและคณะ ตลอดการเดินทางในสหรัฐอเมริกา" โดยย้ำว่า เมื่อวัดไทยแอลเอถวายเงินผ่านเจ้าคุณเสนาะๆ ก็มอบต่อให้สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และเมื่อวัดต่างๆ ทำเรื่องเบิกมา ทางสมัชชาฯก็สั่งจ่ายออกไป จนเงินจำนวนดังกล่าวไม่เหลือในบัญชีอีกต่อไป ซึ่งทางอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ได้นำเสนอภาพการมอบเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมทั้งข้อความที่ทางเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา (พระครูสิริอรรถวิเทศ) ได้บันทึกเอาไว้เป็นเหตุผลในการรับเงิน

 

ต่อมา มีบุคคลที่รับรู้เรื่องราวของเงินจำนวนดังกล่าว ได้แย้งมายังอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ว่า ตามที่สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ชี้แจงดังกล่าว เห็นจะไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยระบุว่า เงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงินที่ทางวัดไทยแอลเอ ถวายเพื่อตั้งกองทุนพระราชธรรมวิเทศ มิใช่เงินที่ถวายให้เอาไปใช้จ่ายค่าเดินทางของพระพรหมสุธี เอาละซี ยุ่ง

 

 

วันนี้ มีอีกหนึ่งคอมเมนต์ถามเข้ามาว่า

 

 

 

ผมขอความชัดเจนครับ เพราะผมเป็นผู้รับรู้เรื่องนี้

 

1. เรื่องเงินหนึ่งหมื่นเหรียญของพระราชธรรมวิเทศ  ท่านเป็นผู้บอกผมว่า จะขอนำเงินจำนวนนี้ถวายให้สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  มอบให้ที่วัดนวมินทรราชูทิศ เพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือพระธรรมทูตในยามเจ็บป่วย  หาได้เป็นเงินสำรองจ่ายกับวัดที่รับรองท่านเจ้าคุณพระพรหมสุธี  ตรงนี้วัดไทยนำเงินของท่านไปใช้ัผิดวัตถุประสงค์ ของท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศหรือเปล่า

 

2. ท่านเจ้าคุณพระพรหมสุธี ในฐานะประธานกรรมการฝึกอบรมพระธรรมทูต กล่าวกับผมที่วัดไทยลอสแองเจลิส  ไม่ประสงค์จะให้วัดที่จัดรับรองต้องจัดรับรองแบบใหญ่โตหรือสิ้นเปลือง ไม่อยากรบกวน แต่ที่ต้องไปตามวัดที่ปรากฏ เพราะสมัชชาสงฆ์ไทยฯร่วมกับวัดพระธรรมกาย ได้จัดโปรแกรมไว้เช่นนั้น ท่านจึงไปตามที่มีในโปรแกรมและวัดที่เป็นทางผ่าน ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริการ 
 
นี่คือสิ่งที่ผมได้รับทราบและได้ยินมากับหูของตัวเอง ซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นความเข้าใจผิดของผม  แต่ก็เล่าให้ฟังตามที่ได้ยินมานะครับ

 

 

 

นั่นแสดงว่า มีการบอกกล่าวโดยพระราชธรรมวิเทศว่า จะนำเงินที่ได้จากงานทำบุญอายุของท่าน ไปถวายแก่สมัชชาสงฆ์ไทย เพื่อสมทบในกองทุนพระธรรมทูตอาพาธของสมัชชาสงฆ์ไทย แต่กลับมีการเล่นแร่แปรธาตุไปจ่ายค่าเดินทางของเจ้าคุณเสนาะแทน ส่วนว่าใครเป็นผู้แปรสารในงานนี้ ก็เห็นทีจะต้องสอบถามไปยังเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพราะว่าเป็นผู้ประกาศรับมอบเงิน

 

กระแสข่าวยังแจ้งด้วยว่า เงินจำนวนดังกล่าวนั้น มิใช่เงินจากการจัดงานทำบุญอายุพระราชธรรมวิเทศ เพราะจัดงานได้เงินแค่ 5-6 พันเหรียญ แต่ค่าใช้จ่ายพุ่งขึ้นไปถึง 23,000 เหรียญ ติดลบบานเบอะ แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปถวายสมัชชาสงฆ์ไทย "วัดไทยแอลเอมิได้รวยปานนั้น" ว่างั้น

 

 

สรุปประเด็นว่า เงินจำนวนนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่

 

1. บำรุงสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา (มิได้ระบุว่าเป็นกองทุนพระอาพาธ)

2. สมทบกองทุนพระธรรมทูตอาพาธของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

3. ตั้งทุนนิธิพระราชธรรมวิเทศ วัดไทยแอลเอ

 

โดยมิได้มีวัตถุประสงค์จะนำไปใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางของพระพรหมสุธีเลย ดังนั้น ที่ทางสมัชชาสงฆ์ไทยชี้แจงมานั้น ผู้ร้องได้บอกกับอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ว่า "น่าจะคลาดเคลื่อน" เพราะมองมุมไหนก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าคุณเสนาะเลย ผิดวัตถุประสงค์แน่นอน

 

แหล่งข่าวยังกล่าวด้วยว่า "ถ้าทางวัดต่างๆ ที่จัดต้อนรับพระพรหมสุธี เบิกเงินจากส่วนนี้ของวัดไทยแอลเอไป ก็ถามว่า วัดไทยแอลเอเป็นอะไร ทำไมต้องไปจ่ายแทนวัดต่างๆ เหล่านั้น ความจริง ถ้าวัดต่างๆ เหล่านั้นเบิกเงินสำรองคืนจากสมัชชาสงฆ์ไทยไปได้ วัดไทยแอลเอก็น่าจะเบิกคืนได้มั่ง นี่กลับกลายเป็นว่า วัดไทยแอลเอต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าคุณเสนาะอยู่คนเดียว ทั้งๆ ที่วัดต่างๆ ก็ได้เจ้าคุณเหมือนกัน ยิ่งธรรมกายได้มากกว่าเพื่อนเลย มันไม่แฟร์" เสียงบ่นกะปอดกะแปดตามสาย

 

อย่างไรก็ตาม ตามเมล์ที่แจ้งมาข้างต้นนั้น เป็นการยืนยันว่า โปรแกรมการเดินทางมาสหรัฐอเมริกาของพระพรหมสุธีและคณะในครั้งนี้ นอกจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังมีวัดพระธรรมกาย เข้าไปร่วมแจมจัดโปรแกรม ส่งผลให้เส้นทางของเจ้าคุณเสนาะในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้บิดเบี้ยว น่าจะไปเยี่ยมวัดที่ควรเยี่ยม กลับไปวัดที่ไม่สลักสำคัญอะไร เป็นการเผยให้เห็นถึง "วิสัยทัศน์" ของเจ้าคุณเสนาะ ในฐานะประธานสำนักงานกำกับอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ว่ามิได้รู้เรื่องอะไรเลย วัดธรรมกายชี้ให้ไปทางไหนก็ไป จนเสียหลักเสียหายไปหมด

 

ดังนั้น เรื่องใหญ่โตหรูหราเกินหน้าเกินตาเกินความเหมาะสม ที่ปรากฏสู่สาธารณชนคนไทยทั่วสหรัฐอเมริกานั้น ก็ต้องสืบสวนทวนความกันว่า ใครเป็นผู้บงการ รวมถึงบัญชีสมณศักดิ์ที่ปรากฏออกมานั้น ต้องถามว่า ได้มาด้วยวิธีใด และเหตุใด รู้ทั้งรู้ว่าไม่ถูกต้องชอบธรรม แต่เจ้าคุณเสนาะกลับเดินตามโปรแกรมของธรรมกายทุกกระเบียดนิ้ว แถมยังกลับไปเสนอให้วัดพระธรรมกายได้เจ้าคุณใหม่ในต่างประเทศถึง 4 รูปด้วยกัน หากว่าไม่รู้เห็นเป็นใจจะเป็นเช่นนี้หรือ หรือว่าถ้าไม่มีใครสงสัยหรือเปิดโปงกระบวนการทุจริตของพวกคุณ พวกคุณก็จะนิ่งเงียบตีกินแบบนี้ออกต่อไป ครั้นพอเรื่องแดงกลับทำทีเป็นอ้างว่า หนูไม่รู้ มันแก้ตัวง่ายเกินไปมั๊ง

 

 

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
25 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264