หมายเหตุอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ


 

บทบาทและหน้าที่ของ
นายเจษฎา กตเวทิน

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

นายเจษฎา กตเวทิน
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

 

 


 

นายเจษฎา กตเวทิน
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย
พบปะประชาชนชาวไทยที่วัดพุทธออเรกอน รัฐออเรกอน
(ภาพจากเฟสบุ๊คสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส)

 

 

 

วันที่ 20 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มีงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 23/2557 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโน่ฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งในงานนี้ มีสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทย โดยเฉพาะเจ้าอาวาสจากวัดและรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา เดินทางมาร่วมประชุมเป็นจำนวนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

 

ในเวลา 15.00 น. มีวาระการบรรยายพิเศษ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ซึ่งมี นายเจษฎา กตเวทิน เป็นกงสุลใหญ่

 

ปรากฏว่า เมื่อถึงเวลาปาฐกถา ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ได้ส่ง นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ ตำแหน่งรองกงสุลใหญ่ มาบรรยายแทน

 

และเมื่อเข้าไปเช็คในภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลองแองเจลิส ก็ทราบว่า ในวันที่ 20 กันยายน วันเดียวกันนั้น ทางกงสุลใหญ่ คือ นายเจษฎา กตเวทิน ได้นำคณะกงสุลสัญจรไปยังวัดพุทธออเรกอน รัฐออเรกอน เพื่อพบปะและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวไทยในรัฐออเรกอน มีการทำพาสปอร์ตเป็นต้น

 

การประชุมสมัยวิสามัญของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานั้น เป็นการประชุมระดับหัวหน้าคือเจ้าอาวาสจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศนี้ และมีการหมุนเวียนไปในรัฐต่างๆ ทั่วอเมริกา นานปีจึงจะหมุนเวียนมายังรัฐแคลิฟอร์เนีย

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ หรือวัดพุทธิ ชิโน่ ฮิลส์ นั้น เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และใกล้กับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส การที่บรรดาพระธรรมทูตระดับหัวหน้า จากรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา เดินทางมาประชุมกัน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ แห่งนี้ จึงเห็นว่า น่าจะเป็นโอกาสอันดีของทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ที่จะได้พบปะคุ้นเคย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานมวลชน แถมยังไม่ต้องลงทุนอะไร เพราะพระไทยทั่วอเมริกาบินมาประชุมใกล้สถานกงสุลอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

แต่กลับปรากฏว่า นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ มิได้มาร่วมในงานประชุมพระระดับเจ้าอาวาสทั่วสหรัฐอเมริกาดังกล่าวเลย โดยนายเจษฎาได้เดินทางไปยังรัฐออเรกอน เพื่อพบปะพี่น้องชาวไทยที่นั่นแทน

 

 

 


 

 

นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส
บรรยายแทนกงสุลใหญ่ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

 

 

จึงมีข้อสังเกตว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส โดยนายเจษฎา กตเวทิน ใช้หลักการใดมาวินิจฉัยว่า งานใดควรส่งเจ้าหน้าที่ระดับใดไปร่วม ?

แน่นอนว่า งานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสมัยวิสามัญ อันเป็นงานประชุมพระเจ้าอาวาสทั่วสหรัฐอเมริกานั้น เป็นงานใหญ่ ส่วนงานกงสุลสัญจรที่วัดพุทธออเรกอน ซึ่งเป็นเพียงสมาชิกของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นงานเล็ก

แต่กลับปรากฏว่า

 

งานใหญ่ นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ส่งลูกน้องไปแทน

งานเล็ก นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ เดินทางไปเอง

 

คำถามนี้ยังรวมถึงด้วยว่า ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส โดยนายเจษฎา กตเวทิน มิได้ให้ความสำคัญแก่การประชุมของปวงพระธรรมทูตระดับหัวหน้าทั่วสหรัฐอเมริกา ในนามสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เลย มิเช่นนั้น นายเจษฎา กตเวทิน คงไม่ส่งรองกงสุลใหญ่ มาแทนตน

 

หากว่า ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส มิได้ให้ความสำคัญกับองค์กรใหญ่ระดับประเทศ คือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ก็ถามว่า แล้วจะร่วมมือกันทำงานเพื่อประเทศชาติศาสนาได้อย่างไร ?

 

นี่จึงเป็นความสงสัยใน "วิจารณญาณ" ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส อันนำโดย นายเจษฎา กตเวทิน ว่าสมบูรณ์หรือบกพร่องเพียงใด

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม
22 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264