ชี้แจง !

 

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแก้ข่าว

เรื่องเงินค่าใช้จ่ายเจ้าคุณเสนาะในยูเอสเอ

 

 

  

 

 

จากการเสนอข่าวของ อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม เนื่องมาจากรายงานการเงิน ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2557 หนึ่งในนั้นมีรายการ "ค่าใช้จ่าย" ในการต้อนรับ พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะภาค 12 กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานสำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ จำนวนหมื่นกว่าเหรียญด้วยนั้น

 

วันนี้ (23 ก.ย. 57) ทางสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้แจ้งมายังอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะว่า ข้อมูลคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ มีการตกลงในที่ประชุมเตรียมการต้อนรับพระพรหมสุธีว่า ขอให้ทางวัดที่จะต้อนรับพระพรหมสุธี ได้สำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน ทางวัดไทยแอลเอจะช่วยชำระในภายหลัง ครั้นเมื่อทางวัดไทยแอลเอจัดงานทำบุญวันเกิดพระราชธรรมวิเทศเสร็จแล้ว จึงได้นำเงินจำนวน 10,000 ดอลล่าร์ ไปถวายแก่สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่วัดนวมินทรราชูทิศ ผ่านพระพรหมสุธี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา หมายถึงว่า ถวายให้พระพรหมสุธี แล้วให้พระพรหมสุธีถวายแก่สมัชชาสงฆ์ไทยอีกทอดหนึ่ง จากนั้น วัดต่างๆ จึงมาเบิกเอาเงินจำนวนนั้นไป ทางสมัชชาสงฆ์ไทยย้ำด้วยว่า วัดต่างๆ ได้เบิกเงินไปหมดแล้ว จึงรายงานให้ที่ประชุมทราบตามระเบียบ

 

ความหมายก็คือ วัดไทยแอลเอ เป็นเจ้าของเงิน นำถวายเจ้าคุณเสนาะ เพื่อมอบให้แก่สมัชชาสงฆ์ไทย แล้วให้วัดต่างๆ ที่สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายของเจ้าคุณเสนาะ มาเบิกคืนไป เข้าใจตรงกันนะ

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
23 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264