เปิดบัญชีเจ้าคุณเสนาะ !

 

 

รายงานการเงินสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

มีงบต้อนรับเจ้าคุณเสนาะกว่าหมื่นเหรียญ !

 

 

 


 

 

WELCOME YOU TO LA

 

 

มีรายงานจากที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 กันยายน ทีผ่านมา ว่า มีรายงานการเงินของสมัชชาสงฆ์ไทยในช่วงที่ผ่านมาหลายรายการ

 

หนึ่งในนั้นมี "งบต้อนรับ" คณะของ "พระพรหมสุธี" (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะภาค 12 กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานสำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ตามบัญชีด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มิได้แจงว่า งบประมาณด้งกล่าวนำไปใช้ในด้านใดบ้าง ระบุแต่เพียงว่า "เป็นงบสำรอง" ที่ทางสมัชชาสงฆ์ไทยต้องจ่ายให้แก่วัดต่างๆ ที่ต้อนรับพระพรหมสุธี ตลอดเส้นทางในสหรัฐอเมริกา ยกเว้น "วัดพระธรรมกาย" เท่านั้น ที่มิได้มีรายจ่ายที่ต้องเบิกกองกลางแต่อย่างใด

 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า วัดต่างๆ ที่มีนามปรากฏในการต้อนรับพระพรหมสุธีในครั้งนี้ ล้วนแต่มีชีอติดโผพระราชาคณะในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้ อย่างพร้อมหน้า

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
22 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264