พิเศษจากกรุงเทพฯ !

 

 

พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะ กทม. กรรมการมหาเถรสมาคม ส่งสาส์นถึงสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ รัฐแคลิฟอร์เนีย 20 กันยายน 2557 กำชับ "ช่วยอ่านดังๆ ให้ได้ยินทั่วสหรัฐอเมริกา"

 

 

 

 

 

 


สาส์นจากเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ฝากข่าวถึงศิษย์รัก

 

 

 

 

 

ที่มา : สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
20 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264