ต่ออายุ !

 

เสนาะ-สายชล คนอยุธยา

แบบว่าเป็นจนตาย

เพราะไม่มีใครในโลกเหมาะสมไปกว่านี้อีกแล้ว

 

 

เข้าใจตรงกันนะ ไม่ต้องสงสัยต่อไปว่า มหาเถรสมาคมจะสั่งพักงานเจ้าคุณเสนาะ (พระพรหมสุธี) หรือไม่ เพราะนอกจากจะไม่พักงานแล้ว ยังต่ออายุให้อีกนาน ส่วนมหาสายชลนั่นก็รู้กันว่าเด็กฝาก มิใช่แค่ฝากให้เป็นเจ้าคณะภาค 1 เท่านั้น แต่ยังฝากถึง "เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม" และ "สมเด็จพระราชาคณะ" ในอนาคตอีกด้วย เผลอๆ จะฝากให้ถึง "สมเด็จพระสังฆราช" ด้วยซ้ำไป ก็ต้องแสดงความดีใจที่รัฐบาลคณะสงฆ์ไทย มีพระรัฐมนตรี ผู้มีประวัติดีเด่น ไม่เคยด่างพร้อย แถมยังมีบุญมาแต่ชาติก่อน มาบริหาร ทำให้กิจการพระศาสนาก้าวหน้าขึ้นทุกวัน ถึงขนาดสมเด็จวัดปากน้ำต้องเดินสายแจกป้าย "หมู่บ้านศีล 5" ด้วยตัวเอง ต่ออายุพวกนี้ให้มีอำนาจไปเรื่อยๆ สักวันตำแหน่งสังฆราชต้องเป็นของ "พวกเรา-ชาวอยุธยา" ไชโย !

 

 

 

 

 

มส.ไฟเขียวแต่งตั้งเจ้าคณะภาคหนกลาง-ตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระ 3 ตุลานี้
       


นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคจะครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 3 ต.ค.2557 ดังนั้น ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่ประชุม มส. ได้มีมติแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองหนตะวันออก และหนกลาง ดังนี้

 

 

เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

 

พระราชวิสุทธิเวที (สายชล ฐานวุฑฺโฒ) วัดชนะสงคราม เป็นเจ้าคณะภาค 1

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส เป็นเจ้าคณะภาค 2

พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข เป็นเจ้าคณะภาค 3

พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏโฐ) วัดกัลยาณมิตร เป็นเจ้าคณะภาค 13

พระเทพสุธี (สมควร ปิยสีโล) วัดนิมมานรดี เป็นเจ้าคณะภาค 14

พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นเจ้าคณะภาค 15

 

 

เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก

 

พระเทพมุนี (เก็ง อาสโภ) วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นเจ้าคณะภาค 8

พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าคณะภาค 9

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศ เป็นเจ้าคณะภาค 10

พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม) วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นเจ้าคณะภาค 11

พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) วัดสระเกศ เป็นเจ้าคณะภาค 12

 

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.2557 เป็นต้นไป

 

 


       

ที่มา : ผู้จัดการ
22 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264