THE MASK !

 

 

เปิดหน้ากาก "พระผู้ใหญ่" ของป๋าเหนาะ

 

 

 

 

 

 

"สมเด็จพระพุทธชินวงศ์"

 

"พระผู้ใหญ่" ที่เจ้าคุณเสนาะระบุว่าได้เข้าไปชี้แจงถึงในกุฏิ (ส่วนตั๊วส่วนตัว) และได้แนะนำว่า ขอให้นิ่งและอดทน ก่อนจะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่า ไม่ต้องสอบพระพรหมสุธี พอสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้รับการร้องเรียนโดยตรง ก็ตั้งสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นประธานสอบอีก งานนี้คอหวยคงรู้กันทั่วว่า หวยล็อกจะออกเบอร์ไหน แมลงวันย่อมไม่ตอมแมลงวัน ฉันใด เรา-ชาวอยุธยาก็ย่อมไม่ฆ่าชาวอยุธยา ฉันนั้น

 

 

 
 

 

"ทีมเดียวกัน"

 

 

พระพรหมสุธี รับบัญชา สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชัยญาติ เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกาเป็นรอบที่ 2 ในรอบ 2 เดือน เป็นประธานวางศิลาฤกษ์เปิด วัดหทัยนเรศว์ เมืองเวย์ครอส รัฐจอเจียร์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 กลางพรรษาที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ พระพรหมสุธีเดินทางมาสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2557

 

ครั้นกลับถึงประเทศไทยแล้ว วันที่ 24 สิงหาคม พระพรหมสุธีก็ดำเนินการล้างบางพระระดับรองสมเด็จภายในวัดสระเกศ จนถูกขึ้นเฟสบุ๊คต่อต้านฉาวโฉ่ไปทั่วโลก โดยในวันที่ 28 สิงหาคม พระพรหมสุธีได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า "ได้เข้าชี้แจงต่อพระผู้ใหญ่แล้ว" โดยมิได้ระบุชื่อพระผู้ใหญ่รูปนั้น

 

 

วันนี้ พระพรหมสุธีได้เผยชื่อพระผู้ใหญ่ที่ให้กำลังใจแล้ว ชื่อว่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชัยญาติ ซึ่งเป็นชาวอยุธยาด้วยกัน แถมยังเป็นทีมเดียวกัน ใช้งานพระพรหมสุธีให้มาเปิดวัดใหม่ในสหรัฐอเมริกากลางพรรษา ก่อนจะกลับไปเช็คบิลเจ้าคุณธงชัย หน้าไมค์-หลังไมค์ ย่อมมีความแตกต่างกัน ราวฟ้ากับดิน ดังนั้น ก็ขอรับรองว่า เจ้าคุณเสนาะต้องได้รับความเป็นธรรมจากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พันเปอร์เซ็น ไม่เชื่อห้ามลบหลู่ !

 

 

 

 

 

เข้าใจตรงกันนะ

 

 

"อาตมาได้เข้าพบ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อพูดคุยถึงข่าวที่เกิดขึ้น ท่านบอกให้ใช้ขันติ สงบ เท่านั้น"

 

พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ
12 กันยายน 2557

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
13 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264