ใกล้ตะแลงแกง !

 

ยื่น ปปช. สอบเจ้าคุณเหนาะ

โกงเงินงานศพสมเด็จเกี่ยว !

 

 

 

 

อา..งานนี้ ถ้า ปปช. ชี้มูล เจ้าคุณเหนาะก็ผ้าเหลืองหลุด และหลุดลุ่ยทั้ง 4 ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12 และประธานกรรมการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ แบบว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสี่ตัว (สมัยก่อนได้ 2 ตัวก็ยอดฝีมือแล้ว) ใครยิงนกเหนาะร่วงพร้อมๆ กับ 4 เก้าอี้ คนนี้ก็ต้องนับว่าโคตรเซียนระดับโอลิมปิกเรียกพี่ เพราะสามารถส่ง "เจ้าอาวาสวัดสระเกศ" เข้าตะรางได้เป็นรูปแรกในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย

 

เฮ้อหนอ ! กรรมเวรนั้นเป็นเรื่องจริงที่ไม่อิงนิยาย แรกนั้นเจ้าคุณเหนาะเล่นงานฝ่ายเจ้าคุณธงชัย ถึงกับแจ้งความจับ แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความ แถมเรื่องบานปลาย สุดท้ายงูที่ขว้างหวังจะให้พันคอเจ้าคุณธงชัย กลับกลายมาพันคอของเจ้าคุณเหนาะเสียเอง บีบรัดจนดิ้นไม่หลุด เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ เพราะงานนี้เจ้าคุณเหนาะเปิดเกมเล่นเอง แต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งเสีย จะปิดเกมเองก็เสียศักดิ์ศรี มีเท่าไหร่ก็ต้องเกทั้งหน้าตัก ตำแหน่งทั้งสี่ รวมกับศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูล "ฝังมุก" จะถูกฝังลงหลุมคราวนี้หรือไม่ อีกไม่นานก็คงรู้ผล

 

กล่าวทาง "มหาเถรสมาคม" รวมทั้งเจ้าคณะผู้ปกครองสายอยุธยาทั้ง 3 รูป ได้แก่ เจ้าคุณเอื้อน เจ้าคณะ กทม. มหาสายชล เจ้าคณะภาค 1 และสมเด็จสมศักดิ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ที่กอดคอร่วมหัวจมท้ายกันในนาม "กลุ่ม อ.ย." ผู้ยึดครองอำนาจคณะสงฆ์ส่งกลางไว้ทั้งหมดในวันนี้ ถ้า ปปช. ชี้มูลว่าเจ้าคุณเหนาะโกงเงินงานศพจริง งานนี้ต้องนิมนต์ให้รับผิดชอบ "ลาออกทั้งแผง" เพราะเขาร้องเรียนไปแล้ว แต่พวกท่านบอก "ไม่มีมูล"

 

และสุดท้ายของสุดท้ายก็คือ ถ้า ปปช. ชี้มูลความผิดเจ้าคุณเสนาะ งานนี้ก็จะแสดงให้ชาวโลกเห็นว่า กระบวนการยุติธรรมทางโลกนั้น "ศักดิ์สิทธิ์" กว่ากระบวนการยุติธรรมในทางธรรม อันอยู่ภายใต้การบริหารของมหาเถรสมาคมและสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จะหาทางออกจากกับดักอันตรายนี้อย่างไร ก็ขอนิมนต์ได้พิจารณาเถิดขอรับ พูดมากไปก็จะหาว่าแช่ง !

 

 

 

 

 

พระพรหมสุธี (เจ้าคุณเสนาะ)

เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 

ขว้างงูไม่พ้นคอ

กล่าวหาว่าเขาโกง แต่ตัวเองโดนข้อหาโกงเสียเอง

 

 

 

 

 

 

เงินใครเอ่ย ?

 

 

วันนี้ (8 ก.ย.57) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายชัยธนพล ศรีจิวังษา ผู้ประสานงานองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (อพช.) ได้เข้ายื่นหนังสือแจ้งคำกล่าวหาพระพรหมสุธี (เสนาะปัญญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ส่อทุจริตคอรัปชั่นต่องบประมาณแผ่นดินจำนวน 67,550,000 บาท เพื่อใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชต่อเลขาธิการ ป.ป.ช. โดยมี นายนิพนธ์ ธรรมศรี ผอ.สำนักป้องกันการทจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ป.ป.ช. เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือดังกล่าว

 

นายชัยธนพล กล่าวว่า องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพิทักษ์ชาติศาสน์ กษัตริย์ ได้มายื่นหนังสือแจ้งคำกล่าวหาพระพรหมสุธี เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 มีพฤติการณ์ส่อทุจริตคอรัปชั่นต่องบประมาณแผ่นดิน ที่ใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นำเงินจำนวนกว่า 67 ล้านบาท มาถวายพระพรหมสุธี เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล แต่ปรากฏว่า พระพรหมสุธี ไม่ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ เป็นเหตุให้คณะกรรมการจัดงานต้องรับสภาพหนี้ต่อบริษัทและนิติบุคคลที่รับจัดงานที่ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปแล้ว และสร้างความเดือดร้อนให้คณะกรรมการที่ประกอบด้วยบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นอย่างมาก

 

นายชัยธนพล กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญยังมีพฤติการณ์ที่ส่อได้ว่า มีการยักย้ายถ่ายเทงบประมาณแผ่นดินจำนวนดังกล่าวไปสนับสนุนธุรกิจของเครือญาติ โดยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรที่กำลังดำเนินการในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น ตนจึงได้นำเรื่องนี้ พร้อมรายละเอียดงบประมาณการค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ จำนวน 9 รายการ ยื่นต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดส่อทุจริตคอรัปชั่น ในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. แล้ว ตนจะไปยื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ในการพิจารณาให้เป็นคดีพิเศษต่อไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง ได้ทำหนังสือที่ บมจ.อพ. 097/57 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เรื่องสรุปยอดค่าใช้จ่ายจ้างพิมพ์หนังสือของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยอ้างอิงถึงใบแจ้งหนี้ จำนวน 6 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 5,6,11 มีนาคม 2557, 30 เมษายน 2557 และ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ได้ว่าจ้างบริษัทดำเนินการจัดทำสิ่งพิมพ์หลายรายการ อาทิ หนังสือประวัติหลวงพ่อสมเด็จจำนวน 50,000 เล่ม หนังสือประวัติวัดสระเกศและพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 50,000 เล่ม พระไตรปิฎก 31,500 เล่ม รวมมูลค่ากว่า 14 ล้านบาทซึ่งในหนังสือดังกล่าวยังระบุด้วยว่า หากวัดสระเกศราชวรมหาวิหารมีความประสงค์จะชำระค่าจ้างพิมพ์ ขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกต่อไป

 

ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากพระพรหมสุธีถึงกรณีข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยพระพรหมสุธีกล่าวว่า ตนยังไม่ทราบเรื่องการร้อง ป.ป.ช. แต่ในส่วนของการจ่ายค่าดำเนินการงานพระราชทานเพลิงศพนั้น ยอมรับว่า ดำเนินการจ่ายยังไม่ครบทุกที่ เนื่องจากบางแห่งยังไม่ส่งเรื่องการขอเบิกเข้ามา หรือบางแห่งยังส่งของไม่ครบตามจำนวน ซึ่งทางวัดพร้อมที่จะดำเนินการจ่ายเงินทั้งหมดหากมีการแจ้งเรื่องเข้ามา.

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์
8 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264